Društvo

Garašević: Multikulturalnost je jedno od glavnih obeležja Kovačice

Milan Garašević, predsednik Opštine Kovačica, kaže da je ovo mesto evropska opština u kojoj složno žive Srbi, Slovaci, Rumuni, Mađari i Romi i da se po multikulturalnosti Kovačica nadaleko prepoznaje.

Šta su glavne osobenosti Kovačice?

Opština Kovačica je, kako je kulturni poslenici zovu, evropska opština. Na jednom mestu žive složno Srbi, Slovaci, Rumuni, Mađari i Romi. Od ostalih se izdvaja po velikom broju parametara i kao takva jedinstveni je brend. Naivno slikarstvo je ponos Kovačice i Padine, fijaker Crepaje, Mihajlo Pupin je najveći naučnik modernog doba i potekao je iz Idvora, Vladimir Fijat ima legat u Samošu, nadaleko su poznati debeljački vašari. Imamo udruženja građana u svakom mestu, ona funkcionišu besprekorno.

Pored Turističke organizacije opštine Kovačica, udruženja čine veliki deo celokupne turističko-kulturne mape. Naravno, Opština podržava rad udruženja kroz projekte za različite aktivnosti: od edukativnih do kulturnih i gastronomskih.

Koje su to mere lokalne samouprave na planu socijalne politike koje biste posebno istakli kao posebno značajne za određene kategorije stanovništva?

Usvojen je Lokalni akcioni plan koji je u skladu sa Akcionim planom na nivou Republike. LAP opštine Kovačica usvojen je za period od 2017. do 2020. godine i predviđa redovnu saradnju lokalne samouprave sa svim ustanovama socijalne zaštite.

Kakva je struktura ovogodišnjeg opštinskog budžeta i šta su njegovi prioriteti?

Budžet je bio koncipiran kao investicioni. Pored svega što sam naveo, u opštini Kovačica se gotovo na svakoj školi nešto uradilo. U Gimnaziji „Mihajlo Pupin“ rekonstruisana je fiskulturna sala, tako je i u kovačičkoj Osnovnoj školi, u Idvoru je urađena fasada, u Crepaji rekonstrukcija krova, u Samošu je kupljena peć. Prošle godine Padina je dobila određena sredstva. U svakom obdaništu je nešto urađeno, od zamene stolica do ovakvih krupnijih investicija.

 

Tekst je nastao u okviru projekta “Planovi za razvoj Kovačice, koji je realizovan uz podršku Opštine Kovačica. Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Centar za informisanje, obrazovanje i preduzetništvo “Oblak” iz Pančeva i redakcija portala “Lokalne vesti”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove Opštine Kovačica.