Društvo

Kovačica: Značajna ulaganja u oblasti obrazovanja

U oblasti obrazovanja Opština Kovačica je u 2018. godini imala značajnih ulaganja i pokazali su veliku brigu kako za najmlađe tako i za učenike osnovnih škola.

Milan Garašević, predsednik Opštine kaže da su svi đaci prvaci u opštini Kovačica dobili lektiru za prvi razred i anatomske rančeve za srećan početak školske godine.

I to je samo delić celokupne populacione politike koju vodimo na nivou opštine. Pored toga, a u saradnji sa Pokrajinskom vladom, svim učenicima obezbeđeno je sufinansiranje prevoza u iznosu od 4.000 dinara na mesečnom nivou, a svako drugo dete u porodici putuje besplatno. Pored toga, sve osetljive grupe dece – deca sa posebnim potrebama, deca iz hraniteljskih porodica, kao i deca sa invaliditetom, dobijaju besplatan prevoz tokom redovnog školovanja i to uključuje sve učenike bez obzira na to da li putuju u Pančevo, Beograd ili Zrenjanin, kazao je Garašević.

Od ove godine u oblasti obrazovanja u Opštini Kovačica uvedena su posebna stručna lica koja se brinu o deci sa teškoćama u razvoju tokom redovnog školovanja.

Lica zakon prepoznaje kao lične pratioce i njihovo je zaduženje da deci pomognu oko svih potreba tokom boravka u školi. Potrebe za ličnim pratiocima biće i veće tokom naredne školske godine. Sadašnjim budžetom predvideli smo osmoro pratilaca, a u narednoj godini taj broj će se povećati, sasvim sigurno. O ulaganjima u oblasti obrazovanja takođe se može puno govoriti, ali izdvojio bih kupovinu peći za samošku školu, rekonstrukciju fasade u idvorskoj školi, a otvorili smo još jedno odeljenje vrtića pri Osnovnoj školi u Crepaji i time su sva deca sa liste čekanja bila primljena u redovno obrazovanje. U uzdinskom vrtiću zamenjene su stolice i stolovi koji su bili dotrajali i zastareli. Oko 200.000 dinara izdvojeno je u ove svrhe. Pored toga, blizu 50.000 dinara je izdvojeno za zamenu električnih instalacija, pa se ovim aktivnostima u velikoj meri poboljšao kvalitet boravišnog prostora dece, nabrojao je predsednik opštine Garašević.

U Radnoj jedinici Predškolske ustanove „Kolibri“, u Debeljači, urađena je sanacija zida i neophodni građevinski radovi. Trenutno stanje u vrtićima u Idvoru, Padini i Kovačici je prema svim standardima propisanim zakonom, pa nije bilo potrebe da se izvode radovi ili nabavlja nov didaktički materijal. U Samošu su kupljeni neophodni ormarići i tepih, a za školu su obezbeđena sredstva za kupovinu kotla za grejanje.

 

Tekst je nastao u okviru projekta “Planovi za razvoj Kovačice, koji je realizovan uz podršku Opštine Kovačica.
Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Centar za informisanje, obrazovanje i preduzetništvo “Oblak” iz Pančeva i redakcija portala “Lokalne vesti”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove Opštine Kovačica.