KulturaNaslovna

Kovin: Biblioteka će početi da radi od 11. februara

Radovi na investicionom održavanju Biblioteke „Vuk Karadžić“ u Kovinu su završeni.

Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin počeće da radi sa korisnicima od ponedeljka, 11. februara i radiće po ustaljenom radnom vremenu biblioteke od 7 do 19 časova.

Prva faza rekonstrukcije postojećeg objekta obuhvatala je izradu armirano-betonskog stepeništa za komunikaciju sa budućim potkrovljem i izradu armirano betonske ploče iznad postojeće drvene tavanice.

Posle prve faze radova popločano je prijemno odeljenje i stepenište biblioteke.

Nakon izvođenja radova na investicionom održavanju usledili su radovi na tekućem održavanju objekta.

Izvedeni su sledeći radovi: obrada stepeništa na metalnoj podkonstrukciji gipsanim tablama; krpljenje oštećenja; izrada kulira na bočnim stranama stepeništa; bojenje plafona i zidova poludisperzivnim bojama.