DruštvoNaslovna

Stroža pravila u proizvodnji jaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je nova pravila za proizvodnju jaja, koja bi trebalo da u narednom periodu omoguće potpunu i nesmetanu trgovinu sa zemljama članicama EU i zemljama CEFTA.

Na primer, jaja koja se prodaju kao „A“ klasa sa oznakom, „ekstra“ klasiraju se, označavaju i pakuju u roku od četiri dana od dana nošenja jaja.

Reči, „ekstra“ ili „ekstra sveže“ koriste se kao dodatna oznaka kvaliteta na pakovanjima koja sadrže jaja „A“ klase, i tako označena mogu se naći u maloprodaji do devetog dana od dana nošenja jaja.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja „A“ klase nalaziće se na samim jajima i na pakovanju jaja, a označavaće se posebnim oznakama ,“0 – jaja iz organskog uzgoja“, „1 – jaja iz slobodnog uzgoja“, „2 – jaja iz podnog uzgoja“, „3 – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja“.

Kako prenosi Radio-televizija Vojvodine, donošenjem ovog pravilnika postavljeni su novi, stroži zahtevi za obeležavanje i klasiranje jaja, kao i novi uslovi koji se tiču veličine, izgleda, pakovanja i načina držanja i ishrane koka nosilja.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na jaja koja proizvođač malih količina direktno isporučuje krajnjem potrošaču jaja ili lokalnim maloprodajnim objektima.