Društvo

Pančevo: Gradsko veće usvojilo godišnji Program unapređenja socijalne zaštite

Članovi Gradskog veća u Pančevu usvojili su godišnji Program unapređenja socijalne zaštite koji će građanima koji koriste usluge iz ove oblasti omogućiti efikasniju podršku.

Kako je objasnila Suzana Jovanović, članica Gradskog veća za socijalna pitanja, rad i zapošljavanje, predviđena su tri cilja u 2019. godini.

Prvi je unapređenje postojeće socijalne zaštite u gradu Pančevu. Ubudućemo davati direktniju podršku grupama korisnika usluga. Razvijaćemo savetodavne i terapijske usluge, jer je činjenica da Pančevo nema savetovalište nijednog tipa. Takođe, biće pružena veća podrška udruženjima koja se bave osobama sa invaliditetom. Treći i najvažniji cilj za ovu godinu je da se uradi monitoring i evaluacija dokumenta Strategije razvoja socijalne zaštite od 2014-2018 iz kojeg bi proistekle preporuke za izradu novog strateškog dokumenta, rekla je Suzana Jovanović.

Na sednici Gradskog veća podržan je nastavak projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama koji se odnosi na škole i vrtiće i koji bi trebalo da dovede do velikih ušteda energije i bolju energetsku efikasnost.

Članovi Gradskog veća prihvatili su predložene finansijske planove Mesnih zajednica Omoljica i Ivanovo za 2019. godinu, kao i godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Pančeva za 2018. godinu. Usvojen je i nacrt zaključka o pristupanju izradi Strategije brige o mladima grada Pančeva od 2019-2023. godine.