KulturaNaslovna

Kovačica: Raspisan konkurs za dodelu nagrada za dostignuća u kulturi tokom 2018. godine

Opština Kovačica raspisala je konkurs za dodelu Nagrade za doprinos u kulturi za umetnička dostignuća u oblasti kulture za kalendarsku 2018. godinu.

Nagrada se dodeljuje u tri kategorije:

a ) pojedincu – za doprinos na kulturnoj promociji Opštine Kovačica i Republike Srbije u zemlji i inostranstvu;
b ) kolektivu – za doprinos na kulturnoj promociji Opštine Kovačica i Republike Srbije u zemlji i inostranstvu;
c ) za najbolje realizovani projekat – u opštini Kovačica i u Republici Srbiji (povezan sa naučnom, intelektualnom iliu kulturnom tematikom iz ove opštine).

Tekst konkursa, uslovi i nagrade objavljeni su na sajtu Opštine Kovačica.