DruštvoNaslovna

Pančevo: grad iz budžeta sufinansira uvođenje gasnog priključka

Gradska uprava Pančevo raspisala je javni poziv za sufinansiranje tipskog gasnog priključka u onim delovima grada gde za to postoje tehničke mogućnosti.

Ova mera sprovodi se poslednje četiri godine u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u gradu u zimskom periodu. Na javni poziv mogu sa de jave građani koji su potpisali priključenje na distributivnu mrežu sa Javnim preduzećem „Srbijagas“ u toku 2019. godine i koji su uplatili neophodna sredstva za kupovinu tipskog gasnog priključka.

Katarina Banjai, članica Gradskog veća za ekologiju i održivi razvoj kaže da je ova mera veoma dobro prihvaćena od građana Pančeva zbog čega su ove godine uvećana sredstva u budžetu za ovu namenu i iznose 5,5 miliona dinara.

Taj iznos je dovoljan za refundiranje novca za 97 domaćinstava u pojedinačnom iznosu od 47.500 dinara. Ovu meru mogu trenutno da iskoriste građani koji žive na teritorijama mesnih zajednica Gornji grad, Strelište, Topole, Vojlovice, Starog Tamiša, dela Mise i dela centra, jer je u tim delovima grada izgrađena ulična gasna infrastruktura čiji je vlasnik i distributer JP Srbijagas. Ukoliko se u narednom periodu steknu uslovi i za priključenje novih korisnika na gasnu mrežu koja je izgrađena prošle godine i ukoliko ostane novca za ove namene, javni poziv ćemo proširiti i sa tim delovima grada, rekla je Banjai.

Katarina Banjai je pozvala sve građane koji ispunjavaju navedene uslove da podnesu potrebnu dokumentaciju u Gradski uslužni centar u Pančevu nakon čega će sa njima biti zaključen ugovor i na njihov račun će biti uplaćen iznos od 47.500 dinara. Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. decembra 2019. godine. Sredstva su obezbeđena iz Programa budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2019. godinu

Dokumentacija koju je potrebno podneti za javljanje na javni poziv je sledeća:

1. Popunjen Zahtev za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka (obrazac traženog Zahteva se može preuzeti na sajtu Grada Pančeva ili preuzeti u Uslužnom centru grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo),
2. Kopija Ugovora sa JP “Srbijagas”,
3. Kopija fakture izdate od strane JP “Srbijagas”,
4. Kopija priznanice kojom se dokazuje uplata za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka,
5. Kopija ili očitana lična karta podnosioca,
6. Kopija platne kartice za tekući račun.

Navedenu dokumentaciju je potrebno podneti preko Uslužnog centra grada Pančeva, u Gradskoj upravi grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.