AktuelnoDruštvoNaslovna

U Pančevu i Novom Sadu zaplenjene strogo zaštićene životinje

U okviru međunarodne operacije Thunderbolt – suzbijanja krijumčarenja zaštićenih životinjskih vrsta koju je organizovao Interpol, inspektori za zaštitu prirode i ribljeg fonda Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i pripadnici Policijskih uprava Pančevo i Novi Sad su, 11. i 12. juna, sproveli akcije u kojima su zaplenjene zaštićene divlje životinje.

Na teritoriji Pančeva zaplenjena su: dva kajmana, četiri pitona, četiri iguane, jedan loptasti piton i jedan kameleon, a na teritoriji Novog Sada: jedna iguana, dva primerka loptastog pitona, primerak kolumbijske dugine boe, jedan karpet piton, dva primerka tarantule i jedan burmanski piton.

 

 

Ove životinje zaštićene su prema CITES konvenciji o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune.

Sve zaplenjene životinje su adekvatno zbrinute u prihvatilištu za zaštićene vrste.

Protiv lica kod kojih su pronađene zaštićene životinje biće podnete prijave.

 

 

Stručnu podršku je pružio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

 

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode