DruštvoNaslovna

Pančevo: obrazovanje je važno i za razvoj privrede

O investicijama i radovima u školama na teritoriji Pančeva razgovarali smo sa mr Tatjanom Božić, članicom gradskog veća za obrazovanje u Pančevu.

Ona nas je podsetila i na neke od vidova nagrađivanja najboljih učenika osnovnih i srednjih škola čime Grad Pančevo potvrđuje da je obrazovanje među prioritetima kada je razvoj grada u pitanju.

Završena je još jedna školska godina i još jedna generacija osnovaca polagala je prijemni ispit za upis u željene srednje škole. Kako ste zadovoljni rezultatima koje su pančevački osnovci ostvarili na ovom ispitu? Koje škole su bile najbolje na polaganju testova za upis u srednje škole?

Završni ispit jeste završen ali ne i sva statistika. Deca su popunila liste želja na osnovu kojih ih je Ministarstvo prema broju bodova rasporedilo u željene škole. Rezultati su preliminarni, a prema njima najbolje su uradili završni ispit učenici OŠ Olga Petrov iz Banatskog Brestovca, zatim đaci OŠ Jovan Jovanović Zmaj iz Pančeva, pa OŠ Moše Pijade iz Ivanova, OŠ Stevica Jovanović i OŠ Isidora Sekulić iz Pančeva, i tako dalje. Nakon polaganja završnog ispita svake godine uočavamo da su rezultati sve bolji i bolji. Ili su nam generacije sve bolje ili su đaci uigraniji i bolje se pripremaju tokom celokupnog školovanja, ali svakako smo zadovoljni rezultatima. Obezbedili smo dovoljan broj mesta u srednjim školama i nadamo se da će sva deca biti upisana.

Krajem godine organizuju se prijemi i nagrađuje rad najboljih učenika osnovnih i srednjih škola. Šta ste organizovali za najbolje osnovce? Čime su nagrađeni najbolji srednjoškolci?

Za najbolje osnovce – dobitnike diplome Vuk Karadžić i pohvale Učenik generacije u osnovnim školama organizovan je jednodnevni izlet obrazovnog sadržaja. Ove godine je to bila poseta manastiru Krušedol, Petrovaradinu i Novom Sadu. Na ekskurziji je bilo 156 najboljih osnovaca. Grad je iz budžeta grada za ovaj izlet izdvojio sredstva u iznosu od 327.600 dinara. Za dobitnike diplome Vuk Karadžić i pohvale Učenik generacije u srednjim školama, za njih 52, Grad je organizovano svečanost u Muzičkoj školi Jovan Bandur na kojoj je pored prigodnog muzičkog programa, maturantima uručena novčana nagrada u iznosu od 12.000 dinara po učeniku. Iz budžeta je za ove nagrade izdvoje 624.000 dinara. Za ove učenike izdvojeno je i 80.000 dinara za kupovinu poklon knjiga koje su im uručene na završnim svečanostima u njihovim školama.

Pančevačke škole su sve uspešnije i u organizaciji školskih takmičenja, ali i u rezultatima na njima, kao i realizaciji vannastavnih aktivnosti. Učenici OŠ Dositej Obradović iz Omoljice i OŠ Isidora Sekulić iz Pančeva zahvaljujući postignućima ove godine pronose ime našeg grada širom zemlje. Kako ocenjujete takva postignuća i đaka i njihovih nastavnika?

Za pohvalu je i svako takmičenje koje izlazi iz okvira obaveznih takmičenja na kojima naši pančevački đaci imaju velike uspehe. To posebno možete da vidite kada Grad Pančevo i Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin zajedno nagrađuju za Dan grada veliki broj učenika za postignuća u jednoj školskoj godini na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Ovo su primeri koji su nešto drugačiji, gde imate učenike koji se u osnovnoj školi bave robotikom. OŠ Isidora Sekulić iz Pančeva je na finalnom državnom takmičenju Lige kodiranja u okviru akcije Bitka za znanje, gde učestvuje puno škola iz cele Srbije, osvojila drugo mesto. Pritom je bila jedina škola s naše teritorije koja se prijavila za to takmičenje. Zadatak koji je tročlana ekipa ove škole pod mentorstvom nastavnice informatike Ivane Vlačić imala u finalu, podrazumevao je rešavanje problema sa upotrebom više robota što je zahtevalo dodatnu kreativnost, znanje i veštine u programiranju. Iako je ovo novina koja je budućnost, nadam se da će se naredne godine uključiti i druge škole s naše teritorije. Kada je u pitanju OŠ Dositej Obradović iz Omoljice, učenici trećeg razreda i njihova učiteljica Sanja osvojili su prvo mesto na republičkom takmičenju u Malim olimpijskim igrama već drugi put za redom. Zahvaljujući ovoj pobedi đaci škole putovaće u Split na Sportske igre mladih gde će u avgustu u međunarodnom finalu predstavljati Srbiju. Čak dvoje učenika OŠ Dositej Obradović iz Omoljice na 50. državnom takmičenju osnovaca Šta znaš o saobraćaju u Beogradu izborilo je plasman na Evropsko takmičenje koje će se u septembru održati u Ženevi gde će predstavljati Srbiju. Na teritoriji Pančeva ne pravi se razlika između škola iz ruralnih i gradskih sredina, mi u gradu ne mislimo da ta razlika postoji. U pitanju su velika naseljena mesta i veoma upućena na saradnju s Gradom. Kad god pričam o našoj teritoriji govorim da Pančevo ima 29 osnovnih i srednjih škola a sve one su podjednako uspešne.

U toku je letnji raspust. Vreme kada se obavlja najveći broj građevinskih radova u školama. Šta će do jeseni biti urađeni u osnovnim a šta u srednjim školama?

Za radove iz oblasti tekućeg održavanja u osnovnim školama je uglavnom predviđeno krečenje učionica i prostorija, zamena podova, molersko-zidarski radovi, adaptacija i uređenje prostora. Za 11 škola budžetom su planirana sredstva u iznosu od sedam miliona dinara. U najvećem broju škola radovi su počeli, a u nekim su već i završeni. Plan je da se svi radovi završe do septembra. Što se tiče osnovne škole u Starčevu u 2017. godini imali smo nabavku opreme iz budžeta AP Vojvodine. Tada je nabavljena interaktivna tabla za 76.000 dinara. Urađena je i sanacija kotlarnice i peći za grejanje iz budžeta grada u vrednosti od 1.164.000 dinara. U 2018. godini urađena je zamena parketa iz budžeta AP Vojvodine za 988.000 dinara. Iz budžeta grada zamenjen je krov na fiskulturnoj sali u vrednosti od 1.462.000 dinara, a za 804.000 dinara urađena je projektno-tehnička dokumentacija za zaštitu od požara i energetsku efikasnost. U 2019. godini urađeni su elektro radovi sredstvima iz budžeta grada, a asfaltiranje dela dvorišta u 2018. i 2019. godini direktor škole je realizovao iz sopstvenih sredstava i uz pomoć grada Pančeva.

Obrazovanje je veoma važno i za razvoj privrede. Značajni pomaci učinjeni su u osavremenjavanju kabineta za sprovođenje stručne nastave u školama. Na koji način lokalna samouprava podstiče unapređenje kvaliteta stručne nastave u srednjim školama?

Kada je u pitanju stručna nastava u srednjim školama lokalna samouprava izdvaja sredstva putem konkursa predviđenim Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje a u vezi s realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja i unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave. Svake godine putem konkursa prikupljaju se ponude srednjih škola i odaberu se najsvrsishodnije ponude koje će doprineti osavremenjavanju stručne prakse.

S obzirom da je ova praksa uvedena pre nekoliko godina, kakvi su efekti osavremenjavanja stručne prakse u srednjim školama u Pančevu?

Ponosna sam što učenici koji izlaze iz pančevačkih škola imaju dobru reputaciju. Među prvima u Srbiji smo uveli i dualno obrazovanje u srednje škole. Na svim konkursima na kojima su direktori škola učestvovali za osavremenjavanje nastave, na svim nivoima vlasti, bilo je sluha za pančevačke škole. Na veoma visokom nivou smo i tako ćemo i nastaviti. Deca su u ovom gradu uvek imala prednost.

Dualno obrazovanje je sve zastupljenije i u Pančevu. Kakva je reakcija privrednika u vezi s dualnim obrazovanjem?

Za dualno obrazovanje su nam bili potrebni privrednici, a mi smo uspeli da nađemo među njima saradnike koji su pristali da se upuste u saradnju sa školama, da prihvate decu, da shvate da je to budućnost i da je to odličan način da se deca obrazuju prema potrebama tržišta kako bi ta deca mogla kasnije da se zaposle. I ne samo zaposle, nego i budu osposobljeni za samostalni rad. Nije dovoljno doći negde sa diplomom već je potrebno doći sa znanjem za rad. Svaka novina u obrazovanju se teško sprovodi i dug je put do ulaska u redovne tokove svake novine. To je slučaj i s dualnim obrazovanjem. Kada smo počeli sa dualnim obrazovanjem bilo je jako malo interesenata od strane privrede. Sada se to promenilo i razmišlja se na drugačiji način te je i povećan broj privrednika koji sarađuju sa školama.

Srednje škole nastoje da prate potrebe privrede i da otvaraju nove obrazovne smerove. Kakva je situacija za narednu školsku godinu, koje srednje škole će imati nove obrazovne smerove ili povećanje broja odeljenja nekih obrazovnih smerova?

Na teritoriji Pančeva u deset srednjih škola ove godine biće upisano 1.630 đaka. Školske 2019/2020 srednje škole će imati pet odeljenja više u odnosu na prethodnu godinu. Kao što sam rekla, u dualno obrazovanje smo kao grad ušli ranije, tako da smo sada taj deo proširili. Ove godine su nam odobrena još dva odeljenja u Mašinskoj školi u Pančevu – jedno po dualnom, a drugo je dodatno odeljenje za tehničara mehatronike. Tehničar mehatronike u Mašinskoj školi nije novi smer, ali je potreban. To smo još ranije prepoznali i sada samo proširujemo ono što je potrebno Pančevu i našem tržištu rada. Ono što je novina je informatički smer u Gimnaziji Uroš Predić na koji je upisano dvadeset učenika sa posebnim sklonostima ka informatici i računarstvu. Tehnička škola 23. maj u odnosu na prošlu godinu upisaće jedno odeljenje više na smeru tehničar za reciklažu, a Poljoprivredna škola Josif Pančić jedno odeljenje na smeru tehničar za hortikulturu.

Ove godine koji radovi se sprovode u vrtićima PU Dečja radost? Koliko je dece ostalo na listi čekanja ove godine? Na koji način će lokalna samouprava pokušati da reši ovaj problem?

Na žalost, ove godine budžet grada nije omogućio da se poveća finansiranje boravka većeg broja dece u privatnim vrtićima. Na teritoriji grada Pančeva postoji samo jedan privatni vrtić. Trenutno ga pohađa 40 dece čiji roditelji imaju potpisan ugovor sa gradom. Lista čekanja za upis u vrtić PU Dečja radost je veliki problem za naš grad. Trenutno je na listi čekanja oko 260 dece, veći deo tog broja čine deca do tri godine. Građani možda ne znaju da broj dece u grupi određuje zakon. Ako zakon kaže da u najmlađoj grupi može da bude devetoro dece, a najviše do 20% više, znači najviše 11 dece, direktor nema pravo i ne sme po zakonu da upiše veći broj dece po grupi. Grad Pančevo razmišlja intenzivno o tome i nastoji da za narednu godinu pronađe način da se bar smanji ova lista čekanja. Što se tiče radova, planirani su na vrtiću Bubamara, oko terase, i u vrtiću Neven – na krovu. U centralnoj kuhinji Dečje radosti planirani su radovi na sanaciji dela krova. Takođe je planirano krečenje ova dva vrtića i dela centralne kuhinje.

U okviru budžeta resora za obrazovanje nalazi se i rad Interresorne komisije. Kakvi su efekti njihovog rada?

Interresorna komisija je vrlo intenzivno radila i vrlo smo zadovoljni brzinom opservacije dece i dobijanjem rezultata koji su neophodni za dalji rad i boravak dece u školama i vrtićima. Interresorna komisija procenjuje potrebu za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu. Od januara 2019. godine Interresorna komisija grada Pančeva obradila je 86 predmeta a među njima je najviše dece uzrasta od tri do šest i po godina i od 10 do 14 godina. Najčešće preporučena podrška bila je podrška defektologa i oligofrenologa, logopeda i reedukatora psihomotorike, donošenje IOP-a 2 (individualnog obrazovnog plana), kao i besplatan boravak u vrtiću i upućivanje deteta u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.