InformacijeNaslovna

Pančevo: Regresiranje troškova prevoza učenika

Grad Pančevo regresira prevoz i za učenike srednjih škola koji se školuju na teritorijama drugih opština do kojih JKP ATP Pančevo nema svoje linije, tako da đaci i roditelji, koji žele da ostvare ovo pravo potrebno je da podnesu zahteve u Uslužnom centru Gradske uprave Pančevo.

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva povodom realizacije prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada ili opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima Javno komunalno preduzeće za prevoz putnika „Autotransport-Pančevo“ Pančevo nema redovne dnevne linije prema Odluci o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva, obaveštava učenike/roditelje, o sledećem:

– počev od 5. septembra učenici, odnosno roditelji maloletnih učenika koji su početkom 2019. godini ostvarili pravo na regresiranje troškova prevoza trebe da dostave: potvrde srednje škole o upisu i pohađanju redovne nastave učenika, kao i potvrde autobuskog prevoznika o visini mesečne učeničke karte za datu relaciju, kako bi im se navedeno pravo priznalo i u novoj školskoj 2019/2020. godini.

I svi zainteresovani učenici, odnosno roditelji maloletnih učenika koji navedeno pravo nisu do sada ostvarili, kao i oni učenici koji su u novoj školskoj 2019/2020. godini tek upisali redovno pohađanje srednje škole na teritoriji drugog grada/opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima JKP „Autotransport-Pančevo“ Pančevo nema redovne dnevne linije, mogu, počev od 5. septembra da podnose zahtev za regresiranje troškova prevoza, sa odgovarajućom dokumentacijom.

Pravo na regresiranje troškova prevoza utvrđuje se u formi potvrde i priznaje u visini od 50% od ukupne cene mesečne karte autobuskog prevoznika, čiju uslugu učenik koristi, a isplaćuje se dva puta godišnje, odnosno za svako polugodište, na kraju polugodišta, na službeni tekući račun roditelja, odnosno punoletnog učenika, otvoren po nalogu Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva.

Navedene potvrde kao i novi zahtevi sa dokumentacijom podnose se u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u kancelariji broj 21.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu grada Pančeva ili u Uslužnom centru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 013-308-871, a lice zaduženo za kontakt je Dragana Dačić u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva.