KulturaNaslovna

Pančevo: počeo da radi Informaciono-referalni centar Gradske biblioteke

Informaciono referalni centar Gradske biblioteke Pančevo počeo je sa radom i pružanjem usluga svim zainteresovanim korisnicima.

Gradska biblioteka Pančevo, u želji da adekvatno odgovori novim zahtevima korisnika koji se odnose ne samo na klasične već i na elektronske izvore informacija, proširila je obim svojih usluga. Iako je formalno osnovan krajem prošle godine tek su se sada stvorili uslovi da bude otvoren za javnost (obezbeđivanje prostornih uslova, opremanje i slično).

Svojim članovima pruža pomoć pri izradi seminarskih, maturskih, istraživačkih i stručnih radova upućujući ih na informacione izvore (štampane i elektronske) do kojih se dolazi preko akademskih servisa, a za razliku od podataka koji se mogu dobiti direktno preko interneta.

Korisnik saznaje podatke o dostupnosti tražene publikacije kako u elektronskoj tako i u papirnoj formi.

Bibliotečki informator upućuje korisnike na validne izvore podataka. Pomoć obuhvata i sam pristup informacijama, obuku za samostalno pretraživanje bibliotečkih izvora, odgovore po pitanju poštovanja autorskih prava i ograničavanja korišćenja dostupnih izvora, sa jedne i otvorenog pristupa znanju sa druge strane. Takođe odgovara na korisnička pitanja direktno, telefonom ili putem elektronske pošte.

Na sajtu biblioteke nalazi se formular za tematsko pretraživanje.

Gradska biblioteka Pančevo povezana je na Akademsku mrežu Srbije/AMRES i pristupna je tačka Eduroam servisa ove mreže. Svim istraživačima koji žele da budu u toku sa najnovijim naučnim trendovima, kod nas i u svetu, time je omogućen pristup sadržaju KoBSON-a, е-bazi koja sadrži 35.000 časopisa u punom tekstu i više od 100.000 knjiga.

IRC se nalazi u zgradi Gradske biblioteke Pančevo, na prvom spratu. Članovima je na raspolaganju računar za pretraživanje specijalizovanih baza podataka u dostupnim pretraživačima.