DruštvoNaslovna

Pančevo: Uručeni ugovori o pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglica

Ugovori o pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji grada Pančeva kroz dohodovne aktivnosti dodeljeni su u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Pomoć se sastoji od nabavke i isporuke korisniku pomoći pojedinih sredstava za rad namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, i to za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj delatnosti.

Tom prilikom Milenko Čučković, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za područje rada, zapošljavanje i socijalne politike je izjavio da su na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći izbeglicama kroz dodelu dohodovnih aktivnosti gradu Pančevu uplaćena sredstva u iznosu od 1.800.000 dinara.

Učešće grada Pančeva po ovom Ugovoru je 200.000 dinara, što čini ukupnu vrednost projekta 2.000.000 dinara. Maksimalan iznos sredstava po korisniku iznosi 200.000 dinara. Sredstva su nepovratna, a obaveza korisnika je da u naredne dve godine namenski koristi sredstva/dobra dobijena kao pomoć. Po sprovedenom javnom pozivu odabrano je 10 korisnika za koje je dodela pomoći u vidu alata, dobara i poljoprivrednih mašina u toku, rekao je Čučković.

Milena Vujanić ostala je bez posle posle 15 godina. Dve godine je bila na birou Nacinalne službe za zapošljavanje. Sada je konkurisala za sredstva za kupovinu kancelarijske opreme i kaže da je tako uspela sebi da obezbedi radno mesto.

Grad Pančevo je u skladu sa Lokalnim akcionom planom za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica i dalje zainteresovan da pruža pomoć ovoj populaciji kroz razne vidove stambenog zbrinjavanja (dodela stanova, otkup seoskog domaćinstva, dodela građevinskog materijala i dodela montažnih kuća). Do sada Grad Pančevo je porodicama izbeglih i interno raseljenih lica dodelilo 300 paketa građevinskog materijala, otkupio 30 seoskih kuća i dodelio 25 montažnih kuća. Izgrađeno je 194 stana, a predstoji otvaranje gradilišta za još 76 stanova. Za još 39 korisnika biće raspisan javni poziv za kupovinu stanova na tržištu. Takođe će se nastaviti i pružanje pomoći kroz dohodovne aktivnosti. Po zaključenim Ugovorima sa Komesarijatom za izbeglice i migracije predstoji raspisivanje javnih poziva za dodelu 4 seoske kuće za interno raseljena lica i 15 seoskih kuća za izbegla lica.