DruštvoNaslovna

Pančevo: održana sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održao je danas sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Pančevu, na kojoj je razmotreno pitanje ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina.

Zasedanje u Pančevu

Sednici je, pored članova Odbora, prisustvovao Saša Pavlov, gradonačelnik Grada Pančeva, Džon Klejton (John Clayton), šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska prava Vlade Republike Srbije, Ivana Antić, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Dragana Vujkov, savetnica zaštitnika građana, prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman, predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici Skupštine AP Vojvodine i (Pokrajinske Vlade), nadležni organi lokalne samouprave, Savet za međunacionalne odnose Grada Pančeva, ombudsman Grada Pančeva i organizacije civilnog društva.

Predsednica Odbora Jasmina Karanac navela je da je Narodna skupština usvojila nova zakonska rešenja koja doprinose unapređenju manjinskih prava, a posebno Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Istakla je, da je cilj održavanja ove sednice da se kroz kontrolnu funkciju parlamenta, razmotri primena usvojenih zakona, u prisustvu upravo onih organa koji ove zakone pripremaju i primenjuju, kao i onih na koje se zakon odnosi i čijim pravima treba da doprinese.

Za Narodnu skupštinu imajući u vidu njenu zakonodavnu i kontrolnu funkciju, veoma je važno da imamo dobar pravni okvir i primenjive zakone koji će obezbediti izgradnju efikasne integrativne manjinske politike i očuvanje kulturnih i jezičkih raznolikosti svih nacionalnih manjina koje u njoj žive. Ovaj cilj smo sebi postavili i kada je reč o našem putu ka Evropskoj uniji. O tome govori poseban Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ali i naša opredeljenost da u ovoj oblasti u naš sistem integrišemo sve ono što je propisano međunarodnim standardima, pre svega Saveta Evrope.

Učesnicima se obratio Saša Pavlov, gradonačelnik grada Pančeva, koji je govorio o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na teritoriji grada Pančevo. Tom prilikom gradonačelnik Saša Pavlov je pozdravio prisutne i poželeo im dobrodošlicu u grad Pančevo.

Kao što znate grad Pančevo je primer multikulturalnosti, primer da na jednom mestu pripadnici svih 26 nacionalnih zajednica, mogu živeti u slozi i toleranciji, poštujući različitosti i negujući tradiciju i običaje, čuvajući kulturno nasleđe svih nacionalnih manjina. Posebno bih izdvojio da Gradska uprava grada Pančeva učestvuje u procesu izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, odnosno izveštaje dostavlja kvartalno Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu zaključenog Memoranduma u vezi sa realizacijom projekta “Skupština za sve”, grada Pančeva sa predstavnicima Nacionalnih saveta bugarske, mađarske, makedonske, rumunske i slovačke nacionalne manjine sa druge strane. To je u okviru projekta pod nazivom „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“ Evropske unije i Saveta Evrope u cilju poboljšanje pristupa pravima za manjine na raznim nivoima vlasti. U tom cilju izrađeni su priručnici na jezicima nacionalnih manjina, koji su u službenoj upotrebi, uključujući i slovački jezik i pismo, i ako nije u službenoj upotrebi, koji sadrže podatke iz informatora o radu organa grada Pančeva i daje praktična uputstva za ostvarivanje prava građana na jezicima nacionalnih manjina. Takođe, sajt grada Pančeva je izrađen i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi (mađarski jezik i pismo, bugarski jezik i pismo, makedonski jezik i pismo, rumunski jezik i pismo), ali i na slovačkom jeziku i pismu, i ako nije u službenoj upotrebi. Tako da se mi kao lokalna samouprava zaista trudimo da dodatno unapređujemo već postojeće dobre odnose između nacionalnih manjina koje decenijama unazad složno i u miru žive zajedno na teritoriji grada Pančeva i tim putem ćemo i nastaviti u budućnosti, rekao je Pavlov.

Džon Klejton (John Clayton), šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS- u Srbiji, je govorio o aktivnostima Misije OEBS u oblastima ostvarivanja prava nacionalnih manjina, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska prava Vlade Republike Srbije, se u svom izlaganju osvrnula na međunarodni okvir i dobijene preporuke koje se odnose na Srbiju.

Ivana Antić, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, govorila je o zakonodavnom okviru i ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina na teritoriji pojedinih lokalnih samouprava. Dragana Vujkov, savetnica zaštitnika građana, predstavila je Poseban izveštaj Zaštitnika građana o službenoj upotrebi mađarskog jezika i pisma i Poseban izveštaj Zaštitnika građana o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma.

Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina izneli su svoja iskustva u ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina.

Odbor je ovu sednicu održao van sedišta Narodne skupštine, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jasmina Karanac, a prisustvovali su članovi i zamenici članova: Milanka Jevtović Vukojičić, Olena Papuga, Vesna Ivković, Ljupka Mihajlovska, Olivera Ognjanović i Violeta Lutovac Đurđević.

izvor: www.parlament.gov.rs