DruštvoNaslovna

Skupština Pančevo: JKP ATP postaje PANTRANSPORT a novi direktor biće Radomir Vidojević

Odbornici Skupštine grada Pančeva na današnjoj sednici Skupštine dali su saglasnost na Predlog teksta Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Pantransport” Pančevo, koje će se formirati umesto dosadašnjeg ATP-a, nakon dodeljene koncesije za javni prevoz.

Nakon 71 godine JKP ATP prestaće da postoji, a novoosnovano preduzeće za prevoz putnika nosiće naziv „Pantransport“ Pančevo.

Da podsetimo, na sednici Skupštine grada 25. novembra odbornici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Pančeva i izgradnju nove autobuske stanice. Dva dana kasnije, 27. novembra, Grad Pančevo i grupa ponuđača koju čine Privredno društvo „Saga trans“ d.o.o. Beograd, preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovine „Dumeco“ d.o.o. Beograd, Društvo za saobaćaj, turizam i trgovinu „Trans-jug“ d.o.o. Obrenovac, sa podizvođačem „Apex solution technology“ d.o.o. Beograd, zaključili su Javni ugovor za dodelu koncesije.

Bojan Bojanić, direktor ATP-a i izvestilac po ovoj tački dnevnog reda na Skupštini rekao je da je obaveza koncesionara da osnuje Zajedničko privredno društvo i otvori račun posebne namene odmah nakon zaključenja ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja čime se stiču uslovi da se donesu sva neophodna akta, kako bi se dobile potrebne licence za rad.

Direktor novog preduzeća Pantransport biće Radomir Vidojević, vlasnik i osnivač firme Saga Trans iz Beograda.