DruštvoNaslovna

Subotica dobija vetropark

Odbornici Skupštine grada Subotice, podržali su izgradnju vetroelekrane u Čantaviru. Reč je o investiciji vrednoj od 700 miliona evra, a biće građena po uzoru na vetropark u Kovinu.

Kako bi se krenulo sa realizacijom jednog od najbitnijih projekata na polju zaštite životne sredine odbornici Skupštine grada Subotice usvojili su Plan detaljne regulacije za izgradnju Vetroelektrane „Maestrale Ring“, koja bi trebalo da bude izgrađena u Čantaviru na površini od 10.800 hektara.

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban je rekao da je izgradnja vetroelektrana dogovorena na višem nivou vlasti.

Ovo je prvi korak ka realizaciji investicije, a radi se o investitoru koji je već radio u Srbiji. Sve dozvole izdaje Republika Srbija, jer na nama je da budemo efikasni i pripremimo sve što je neophodno da bi se ova investicija realizovala. Od ove investicije će imati koristi i grad Subotica, ali svi građani. Oni su već uradili sve neophodna istraživanja i zaključili gde je najbolje da se gradi Vetropark. Na nama je da sve pripremino za jednu od najvećih investicija, rekao je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban.

Procenjeno je da vetropark koji će da se gradi u Čantaviru moći će da proizvede 600 MW električne energije, što je dovoljno struje za pola miliona domaćinstava.

Investitor je privredno društvo vetroelektrane „Maestrale Ring“, čije je sedište u Beogradu, a osnivač akcionarsko društvo „Fintel Energija“ koje pripada italijanskoj „Fintel Energija Group S.p.a.“.

U narednom planskom periodu potrebno je stimulisati razvoj i korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE), čime će se znatno uticati na poboljšanje životnog standarda i zaštitu i očuvanje prirodne i životne sredine. Republika Srbija ima prirodne pogodnosti i dobar potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, što bi moglo da doprinese smanjenju uvozne zavisnosti zemlje i umanji štetne efekte staklene bašte, navodi se u Planu detaljne regulacije za izgradnju Vetroelektrane „Maestrale Ring“.

U obnovljive izvore energije čiji potencijal postoji u Republici Srbiji spadaju: energija biomase (uključujući biogas i biogorivo), energija malih hidroelektrana, energija sunca, energija vetra i geotermalna energija. Osnovni cilj je značajnije povećanje učešća OIE u energetskom bilansu Republike Srbije, uz poštovanje principa održivog razvoja.

Kao neophodan preduslov izgradnje vetroelektrana treba predvideti njihovo priključenje na prenosnu mrežu, odgovarajućeg kapaciteta. Kako se po pravilu izgradnja ovih objekata i mreža odvija na teritorijama lokalnih samouprava, za njihovu realizaciju je potrebno da se izrade odgovarajući urbanistički planovi. Tehničko-ekonomske analize i procene ekološke prihvatljivosti, kao i raspoloživi kapaciteti prenosne i distributivne mreže će opredeliti prioritete u ovoj oblasti sa otvorenim rizicima koje imaju investitori u razvoju projekata”, navodi se u Planu detaljne regulacije za izgradnju Vetroelektrane „Maestrale Ring“.

tekst: S.I.
Foto: L.V.

Tekst je nastao u okviru projekta “Planovi za razvoj Subotice” koji je realizovan uz podršku grada Subotica. Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Centar za informisanje, obrazovanje i preduzetništvo “Oblak” i redakcija portala “Lokalne vesti”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove grada Subotica.