AktuelnoDruštvoNaslovna

Pančevo: u toku radovi u završnoj fazi izgradnje Potamiškog kolektora

Potamiški kolektor fekalne kanalizacije je kapitalna investicija, koja se nalazi i u strateškim planovima razvoja Pančeva, jer izgradnjom ovog kolektora, grad će dobiti kvalitetnu infrastrukturu.

Stvara se i pogodan poslovni ambijent za privlačenje investitora, jer je na taj način Severna poslovna zona, u koju je grad sa ovom investicijom, uložio oko 3 miliona evra, kompletno opremljena.

Pokrajinska vlada i Uprava za kapitalna ulaganja sufinansirale su izgradnju Potamiškog kolektora u sve tri faze, što je omogućilo opremanje Severne poslovne zone i dolazak nemačke kompanije ZF u Pančevo i budućih investitora. Radovi na izgradnji Potamiškog kolektora trenutno se izvode na Trgu mučenika, kod Doma vojske.

Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva podseća da se trenutno izvodi treća, zadnja, faza izgradnje Potamiškog kolektora koji je kapitalna investicija grada Pančeva i najveća investicija u oblasti komunalne infrastrukture u zadnjih nekoliko decenija.

Značaj Potamiškog kolektora je svakako u prikupljanju i daljoj evakuaciji sanitarnih otpadnih voda sa područja Severne poslovne zone i sa područja gradskih naselja Karaula, deo starog Pančeva, Malog rita i budućeg naselja Potamišje. Značaj ovog Potamiškog kolektora svakako sastoji se u daljem omogućavanju infrastrukturnog opremanja Severne poslovne zone kao i obezbeđenje novih priključaka i podizanja kvaliteta života sugrađana koji žive u naseljima grada Pančeva ka kojima gravitira Potamiški kolektor, kaže gradonačelnik Pavlov.

Saša Pavlov dalje objašnjava da je to između 800 i 900 domaćinstava koji će imati mogućnost priključenja na Potamiški kolektor.

Samim tim doći ćemo u situaciju da možemo da zatvorimo septičke jame i da sprečimo dalje zagađenje zemljišta i površinskih voda u ovom delu grada. Isto tako na ovakav način obezbeđujemo i buduću infrastrukturu za priključenje i prihvat otpadnih voda iz severnih sela grada Pančeva: Jabuke, Glogonja i Kačareva i pravimo zaista jednu dobru pretpostavku za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda. a ovakav način rasterećujemo i postojeći sistem kanalizacione mreže grada Pančeva odnosno u donjem delu Potamiškog kolektora obezbeđujemo uslov za prihvat prelivnih voda iz postojeće gradske kanalizacije, objasnio je gradonačelnik Pavlov.

Dužina Potamiškog kolektora je 7.900 metara, a vrednost izvedenih radova je 700 miliona dinara.