DruštvoNaslovna

Japanska delegacija ekoloških stručnjaka u poseti Pančevu

Japanska delegacija i gradonačelnik Tojoke borave ovih dana u Pančevu i u okviru posete organizovan je i njihov sastanak s gradonačelnikom Pančeva.

Saša Pavlov, gradonačelnik primio je kolegu iz Tojoke u svom kabinetu i tom prilikom razmenili su informacije u vezi sa trogodišnjim projektom koji će se sprovoditi na teritoriji Pančeva.

Reč je o saradnji u vezi sa projektom za unapređenje životne sredine u Pančevu, kroz saradnju između Akademije, Gradske uprave, industrije i građana, pod pokroviteljstvom Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA.

Delegacija iz Japana obišla je Petrohemiju i park prirode Ponjavica kako bi se upoznali sa trenutnim stanjem na terenu i u narednom periodu ponudili najoptimalnija rešenja za unapređenje životne sredine u Pančevu.

Projekat iz oblasti ekologije koji će se naredne tri godine realizovati u Pančevu sprovodi se na osnovu sporazuma između Japanske agencije za međunarodnu saradnju, Hemijskog fakulteta univerziteta u Beogradu, udruženja za unapređenje životne sredine iz Hjoga i grada Pančeva. Ovo je druga faza projekta finansiranog od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju.

 

 

Prva faza počela je pre nekoliko godina kada su rađeni monitoring određenih zagađivača, analize hemijskih supstanci i ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na području Pančeva.

U drugoj fazi naš projekat ima tri cilja: da se poboljša ekološko stanje u Petrohemiji i okolini ove fabrike, urade analize zemljišta i podzemnih voda na tom prostoru, da se provere deponije i način tretiranja otpada, a treći cilj odnosi se na očuvanje ekološkog sistema u Parku prirode Ponjavica, objasnio je prof. dr Takeshi Nakano, sa Osaka Univerziteta iz Japana.

Radna grupa za realizaciju srpsko japanskog projekta čiji je cilj da doprinese rešavanju ekoloških problema na području Pančeva nosi naziv „Roda“ i na današnjem sastanku precizirane su aktivnosti u narednom periodu.

Više od 10 godina Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu sarađuje sa velikim brojem naučno istraživačkih institucija iz Japana i razmenjuje iskustva, a neke od projekata sprovodimo u Pančevu, rekao je dr Vladimir Beškoski sa Hemijskog fakulteta.

Angažovanje srpsko japanske radne grupe u ovom projektu odnosi se i na problem opasnih hemikalija u slivu reke Dunav, probleme sa otpadnom plastikom i globalnim zagrevanjem. Zadatak učesnika projekta je da urade procenu rizika, kao i da planiraju aktivnosti usmerene ka podizanju ekološke svesti građana.