DruštvoNaslovna

Kovačica: uvedena telefonska linija za psihološku pomoć

Opština Kovačica i Centar za socijalni rad Kovačica oformili su Centar za psihološku pomoć u vanrednim uslovima, odnosno, u uslovima kada se javljaju strah, anksioznost i psihološka napetost izazvana širenjem pandemije virusa Covid-19.

Sačuvati mentalno zdravlje i biti sabran tokom pandemije korona virusa i svega što je usledilo kao posledica širenja zaraze važno je skoro jednako kao i pridržavati se uputa i saveta Svetske zdravstvene organizacije i lokalnih nadležnih institucija.

Centar za psihološku pomoć i podršku stacioniran je u Centru za socijalni rad Kovačica i njime rukovodi direktorka ove socijalne ustanove, Dušanka Petrak.

Tu smo za sve potrebe naših građana. Pored preventive i održavanja fizičkog zdravlja, važno je preventivno delovati na mentalno zdravlje. Odatle, oformili smo Centar za psihološku pomoć i podršku koji može da kontaktira svako ko ima potrebu za razgovorom sa stručnim licem, a povodom osećanja koja se kod ljudi javljaju, a izazvana su trenutnim stanjem u svetu i državi usled širenja korona virusa, izjavila je Dušanka Petrak.

U Kontakt centru Centra za psihološku pomoć i podršku jedan od volontera je Tijana Ban, psiholog, koja kaže da se rado odazvala pozivu Štaba za vanredne situacije i Centra za socijalni rad Kovačica, kao i da je njena ljudska i profesionalna dužnost da pomogne.

Kako se kaže, kakve su na misli, takav nam je život. I zato je važno da u ovim trenucima ostanemo pribrani, da slušamo savete stručnjaka i da se ne opterećujemo prevelikim brojem informacija, jer to može izazvati strah kod ljudi.

Ovom prilikom pozivam sve naše građane koji imaju neku vrstu nesigurnosti da slobodno pozovu naš kontakt centar, da se jave i da se posavetuju, rekla je Tijana Ban.

Direktorka Petrak je dodala da su ove telefonske linije otvorene za sve građane, za one starije, posebno za one koji žive sami u domaćinstvu, zatim za roditelje i za sve one kojima je potreban savet radi očuvanja psihološke stabilnosti i mentalnog zdravlja.

Centar za psihološku pomoć okupio je sedam psihologa koji će svakog dana biti na linijama Centra i pružati psihološku pomoć. Radno vreme Centra je od 8 do 16 časova.

Centar za psihološku pomoć ima podršku pre svega iskusnih sturčnjaka i iz Centra za socijalni rad, koji će svakako pomoći rešavanju problema koji su u domenu CSR.

Centar za psihološku pomoć: 013/660-119 i 062/88-59-751