DruštvoNaslovna

Kovačica: Održan prvi radni sastanak povodom realizacije projekta “Povećanje kvaliteta medicinskih usluga za prekogranične zajednice“

Tokom marta u prostorijama Opštine Kovačica, održan je prvi sastanak projektnog tima koji će raditi na implementaciji projekta “Povećanje kvaliteta medicinskih usluga za prekogranične zajednice“, koji se finansira srdstvima iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Opšti cilj projekta je da se omogući ostvarivanje prava i zdravstvenih potreba pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na osnovu raspoloživih kapaciteta zdravstvene službe i istovremeno poštovanje viših profesionalnih standarda zdravstvene zaštite.

Opština Kovačica realizuje projekat u saradnji sa partnerskom opštinom Berlište (Rumunija). Kroz realizaciju projektnih aktivnosti ove opštine će biti u mogućnosti da podignu nivo zdravstvenih usluga i tako ispune jedan od najznačajnih zadataka lokalne samouprave na planu zdravstvene zaštite.

Projekat je vredan 120.498,00 evra i tokom 24 meseca njegove realizacije planirana su predavanja u cilju razmene iskustava sa partnerima iz Rumunije u vezi sa radom radiološke službe – prenos znanja i veština vezanih za organizaciju i saradnju između lokalnih medicinskih centara.

Planirane su i radionice za građane opštine Kovačica za podizanje svesti o bolestima koje najčešće pogađaju naše stanovništvo odnosno radionice za prevenciju bolesti.

Takođe projektom je planirana nabavka dva ultrazvučna uređaja i digitalizacija rengena. Nabavka novih ultrazvučnog uređaja omogućila bi kvalitetnije, brže i efikasnije usluge svim pacijentima sa teritorije opštine Kovačica, prevenciju težih bolesti i povećala stopu uspešnosti u izlečenju pacijenata.

Članovi projektnog tima su tokom zajedničkog sastanka bili u prilici da se upoznaju sa svojim zaduženjima i obavezama na projektu, podaktivnostima koje će biti sprovedene u svakoj partnerskoj opštini, kao i načinom koji će obezbediti uspešnu komunikaciju unutar projektnog tima, kako bi realizacija projekta bila uspešna.