KulturaNaslovna

145 godina od osnivanja čitaonice u Dolovu

Danas se navršilo 145 godina (31.03.1875. – 31.03.2020.) od donošenja dokumenta „Pravila čitaonice u Dolovi“ (Dolova je bio tadašnji naziv za Dolovo).

Krajem devetnaestog veka čitaonice su bile retkost na našim prostorima. Zato bi Dolovci trebalo da budu ponosni na ovaj redak jubilej, kada je pre 145 godina osnovana prva čitaonica u tom mestu.

Preteče današnjih biblioteka bile su čitaonice, koje su na našim prostorima počele da se osnivaju u 19. veku. Čitaonice su najčešće formirane pod okriljem Srpske pravoslavne crkve sa ciljem da sačuvaju nacionalni i kulturni identitet Srba. Prema istorijskim podacima 1875. godine u Dolovu je formirana čitaonica, što je svrestava među prve čitaonice na našim prostorima.

Miroslav Prvulj, direktor Doma kulture podseća da je prva čitaonica u Dolovu formirana 31. marta 1875. godine.

Ako znamo da je na teritoriji Vojvodine sredinom 19. veka formirana prva čitaonica, nismo mnogo zaostajali. Zanimljivo je da je predsednik tadašnje čitaonice bio Sava Kolarski, dolovački sveštenik, koji je službovao u Dolovu 40 godina i bio prvi predsednik Udruženja. Cilj tadašnje inteligencije – učitelja, pisara, beležnika – osnovni cilj je bio obrazovno uzdizanje stanovništva, rekao je Prvulj.

 

 

Na FB stranici Doma kulture Dolovo nalazi se fotokopija originalnog dokumenta overena od strane Arhiva Vojvodine.