InformacijeNaslovna

Instrukcija o radu maloprodajnih objekata

Privredna komora Srbije objavila je instrukcije o radu maloprodajnih objekata koje su u skladu s odlukama i naredbama Vlade Srbije u vreme vanrednog stanja.

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

o Ponedeljak – petak od 07.00 do 15.00 časova;
o Subota: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 12.00 časova;
o Nedelja neradan dan;
o Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gorenavedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Potrebno je da se navedene preporuke sprovedu odmah.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača