InformacijeNaslovna

Obaveštenje o početku rada Opštinske uprave Žabalj sa strankama

Opštinska uprava Žabalj počela je neposredan rad sa strankama u prostorijama Opštinske uprave Žabalj 11. maja.

Napominjemo da se u skladu sa Odlukom o ukidanju vanrednog stranja i Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike, zadržane određene preventivne mere zaštite, pa su stranke dužne da prilikom dolaska u prostorije Opštinske uprave poštuju sledeća pravila:

1. obavezno je nošenje zaštitnih maski;
2. obavezan je prolazak kroz postavljene dezo barijere radi dezinfekcije obuće;
3. obavezna je dezinfekcija ruku na postavljenim aparatima za dezinfekciju na ulasku u prostorije Opštinske uprave;
4. u prostorijama za prijem stranaka može da boravi istovremeno najviše jedna stranka, a u šalter salama Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti i Odeljenja za lokalnu poresku administraciju najviše dve stranke na rastojanju od minimum dva metra.

Ukoliko imate određene nedoumice možete nadležne kontaktirati na sledeće brojeve telefona:

021/2102291 – Prijemna kancelarija pri Odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti
021/2102318 – Prijemna kancelarija pri Odeljenju za lokalnu poresku administraciju
021/2102255 – Prijemna kancelarija pri Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj i privredu
021/2102326 – Odeljenje za inspekcijske poslove
021/2102280 – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, ozakonjenje i saobraćaj;
021/2102281 – Odeljenje za imovinske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine

www.zabalj.rs