DruštvoNaslovna

Gradska uprava Pančevo nastavlja sa digitalizacijom usluga

Gradska uprava Pančevo puno je uradila na polju digitalizacije usluga koje pružaju građanima. Od ove godine uvedena je i usluga eVrtić koja je roditeljima omogućila da dete upišu u vrtić putem interneta, a najnovija usluga je dostavljanje poreskih rešenja građanima elektronskim putem.

Marija Petrović, načelnica Gradske uprave Pančevo kaže da je nastavljeno sa uvođenjem novih elektronskih usluga kako bi se građanima pružila bolja i brža usluga.

Stanovnici Pančeva među prvima u Srbiji imaju mogućnost elektronskog dostavljanja rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu. Registrovani korisnici portala eUprava automatski dobijaju rešenje putem eDostave u elektronsko sanduče. Svi ostali rešenja dobijaju po standardnoj proceduri putem poštanskih operatera. Ovo je samo jedna od niza usluga koje omogućavaju brzo, jednostavnije i efikasnije zadovoljavanje potreba građana. Njome se dodatno optimizira i digitalizuje rad lokalne poreske administracije, objasnila je Marija Petrović.

Osim pomenutih usluga, građani sada putem interneta mogu da obave prijavu novorođenčeta u matičnu knjigu rođenih, dostupan im je Centralni registar matičnih knjiga, eZUP za pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, pregled poreskih obaveza i podnošenje prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, POS terminali za plaćanje taksi i naknada na šalterima Uslužnog centra Gradske uprave. eŠalter omogućava podnošenje zahteva i dostava isprava za upis u katastar nepokretnosti, a eKatastar omogućava pretraživanje podataka katastra nepokretnosti.