KulturaNaslovna

Pančevo: Završena obnova zvonika Preobraženske crkve

Nakon obimnih restauratorsko-konzervatorskih radova završena je obnova zvonika Preobraženske crkve u Pančevu.

Grozdana Milenkov, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu podseća da je Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Gornjem gradu spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Za Republiku Srbiju to je najveća kategorija spomeničkog nasleđa zapravo nepokretnih kulturnih dobara, a za naš grad izuzetan ponos, kao i za naše sugrađane. Zadovoljstvo mi je što mogu da kažem da su završeni radovi restauratorsko-konzervatorski na sanaciji fasade zvonika Preobraženske crkve. Radovi su trajali duži niz godina. Konkretno, na zvoniku od kraja 2017. godine. Uložena su sredstva u iznosu od 23 miliona dinara koje su izdvojili Grad Pančevo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, kaže Grozdana Milenkov.

 

Da bi ovaj izuzetan spomenik kulture doživeli u punom njegovom sjaju, veličini i značaju potreban je nastavak radova.

Grad Pančevo je izdvojio i ove godine milion dinara za izradu projekta na restauraciji i sanaciji same crkve fasade koja podrazumeva radove kao što je to bilo i na zvoniku, znači na samoj fasadi, na kamenu, kamenim delovima koji se nalaze i keramoplastici crkve. Osim crkve, radiće se i pasarela. Ovaj naš prepoznatljivi simbol grada, naša Preobraženska crkva, spomenik kulture, u nadležnosti je Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu i mi se staramo i brinemo o njemu na način da ga promovišemo i izvodimo radove na samom spomeniku kulture, rekla je Grozdana Milenkov.

 

 

Preobraženska crkva u Pančevu sagrađena je između 1873. i 1878. godine, na mestu starije crkve izgrađene početkom XVIII veka. Crkva je izgrađena po projektu arhitekte Svetozara Ivačkovića. Crkva je primer skladnog eklekticizma, prepliću se elementi vizantijskog, srpskog, rumunskog i renesanskog stila. Posebnu vrednost Hrama Svetog preobraženja Gospodnjeg čine ikone koje je oslikao Uroš Predić. Ikonostas je oslikao Uroš Predić, poznati slikar XIX veka, dok su zidne kompozicije na svodu i zidovima rad Stevana Aleksića. Aleksić je na prostoru hrama naslikao više od 70 portreta i nekoliko kompozicija sa istorijskim temama: „Zidanje Žiče“, „Krunisanje Stefana Prvovenčanog“, „Spaljivanje moštiju svetog Save“ i druge. Preobraženska crkva u Pančevu utvrđena je za spomenik kulture Rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture od 21. juna 1948. godine, a 1991. je utvrđena za nepokretno kulturno dobro, kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Od 2017. godine izvode se radovi na obnovi zvonika i fasade zvonika.

Do sada je u obnovu uloženo više od 23 miliona dinara koje su obezbedili Grad Pančevo i Ministarstvo kulture Republike Srbije.