DruštvoNaslovna

Kovačica: održana konferencija o povećanju kvaliteta medicinskih usluga

U opštini Kovačica danas je održana uvodna konferencija za medije na temu projekta „Povećanje kvaliteta medicinskih usluga za prekogranične zajednice“ u okviru Interreg IPA CBC programa Rumunija-Srbija.

Projekat traje od januara 2020. do decembra 2021. godine.

Vrednost projekta je oko 418 hiljada evra, od čega 120 hiljada evra pripada opštini Kovačica.

 

 

Projektom će se nabaviti dva nova ultrazvučna uređaja i digitalni rendgen aparat. Ovim se uređuje i oprema dijagnostički odeljak radi bržeg i efikasnijeg pružanja medicinskih usluga.

Posebni ciljevi su i edukacija i prevencija u oblasti zdravstva, ali i povećanje instuticionalne saradnje i kapaciteta između prekograničnih pružalaca usluga.