DruštvoNaslovna

Alibunar: automobil i ultrazvučni aparat za Dom zdravlja

Opština Alibunar je na javnom pozivu kod Ministarstva za demografiju i populacionu politiku konkurisala za nabavku ultrazvučnog aparata za potrebe Doma zdravlja Alibunar.

Mera pod rednim brojem 1. je „Očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja“ u okviru koje je nabavljen ultrazvučni 4D aparat Voluson P8.

Mera pod rednim brojem 2. je „Put ka zdravom materinstvu“ u okviru koje nabavljeno patronažno vozilo za potrebe Službe za patronažu.

Vrednost investicije je 5.0000.000 dinara od čega je Opština Alibunar učestvovala sufinansiranjem u iznosu od 15%.

Predsednik Opštine Alibunar Dušan Dakić isporučio je danas putničko vozilo Škoda Fabia i stacionarni 4D ultrazvučni aparat Voluson P8 Domu zdravlja. Opština Alibunar ustupa navedenu opremu na korišćenje Domu zdravlja.

 

 

Predajući ključ od automobila i aparat, predsednik Dakić nije krio zadovoljstvo, jer kako je rekao, u istoj nedelji primiti i podržati najbolje učenike opštine Alibunar i pomoći globalne heroje današnjice – medicinare, predstavlja veliku stvar za malu opštinu, kakva je Alibunar, a ujedno i jednu ličnu satisfakciju za osobu koja vrši funkciju predsednika, jer u ime opštine Alibunar ima čast da pomogne najboljima među nama.

Procena održivosti predloženih mera zasniva se na poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji alibunarske opštine, kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite i poboljšanje uslova rada jednako prema svim građanima ove opštine. Prioritetne grupacije stanovništva su porodilje i novorođenčad, trudnice, odojčad, osobe starije od 65 godina.

 

 

Rukovodstvo opštine Alibunar, na čelu sa predsednikom opštine Dušanom Dakićem, već sada, na polovini leta, može reći da je ovo leto jedno od najuspešnijih za opštinu Alibunar.

Nakon otvaranja sportske hale u Alibunaru, kapele u Vladimirovcu, renoviranja Doma zdravlja koje još uvek traje; medicinski radnici opštine Alibunar dobili su donaciju u vidu automobila i aparata za ultrazvučnu dijagnostiku. Cilj je da se ulaganjem u primarno zdravstvo razvije prevencija i učini borba sa bolestima izglednijom. Bolest ne bira i jedino pomenutim ulaganjem, možemo da sačuvamo zdravlje građana.