KulturaNaslovna

Dolovo: urađene video prezentacije folklornih koreografija „Rogalj“, „Rumunsko prelo“ i „Čarlama“ (VIDEO)

U Domu kulture „25. maj“ u Dolovu studenti iz tog mesta su u okviru mere Grada Pančeva „Studentska letnja praksa“ pomagali u radu ove kulturne ustanove.

Jedna od njih, Milana Stanković, studentkinja Visoke zdravstvene škole u Beogradu, praksu je obavljala tokom jula.

Milana Stanković je dugogodišnji igrač folklornog ansambla iz Dolova, pa je povodom jubileja – 60-godišnjice od osnivanja ustanove Doma kulture u Dolovu pripremila tri video prezentacije folklornih igara, naroda koji žive u Dolovu, a odnose se na srpske, rumunske i romske folklorne igre.

U tri video prezentacije, koje su realizovane tokom Studentske letnje prakse, može se nešto više saznati o folklornim koreografijama „Rogalj“, „Rumunsko prelo“ i „Čarlama“.

 

Izvor: Dom kulture Dolovo