DruštvoNaslovna

Kovačica: Obezbeđena sredstva za sufinaniranje troškova prevoza učenika

Opštinsko veće opštine Kovačica na 1. sednici raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava za prevoz učenika srednjih škola.
Za prvo dete koje putuje u školu Opština Kovačica sufinansira troškove prevoza učenika sa 4.000 dinara, dok drugo, treće i svako naredno dete putuju besplatno.

Svi oni koji putuju u škole ka Pančevu, Zrenjaninu, Beogradu i Kovačici imaju pravo na regresiranje troškova pod uslovom da redovno pohađaju školu, da putuju svakodnevno i da žive na teritoriji opštine Kovačica.

Pravo na te pogodnosti imaju:
• učenici samohranih roditelja, staratelja ili hranitelja,
• učenici čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći,
• učenici sa posebnim potrebama,
• učenici bez obzira na redosled rođenja u porodici, ukoliko još jedno dete putuje u srednju školu iz porodice – u 100% iznosu biće obezbeđena sredstva od strane Opštine Kovačica u celokupnom iznosu.

Učenicima, kao i njihovim pratiocima koji putuju u srednje škole u specijalnom vaspitanju, na osnovu važećeg mišljenja Interresorne komisije – putni troškovi regresiraju se u celokupnom iznosu.

Deo troškova pokriva Opština Kovačica, a deo Pokrajinska vlada.

Prema uslovima Konkursa i donesenom Pravilniku i Zaključku o raspodeli sredstava, odlučeno je da svaki učenik koji putuje ima pravo na 4.000 dinara nominalno za troškove prevoza, a svaki sledeći učenik koji putuje iz porodice dobija besplatan prevoz.

Regresiranje troškova prevoza vrši se na osnovu pojedinačnih karata, mesečnih karata, ili računa ovlašćenog prevoznika u skladu sa zakonom.

Dokumentacija se predaje do svakog desetog u mesecu za prethodni mesec, i to Uslužnom centru u zgradi Opštinske uprave Kovačica.