InformacijeNaslovna

Na prodaju zgrada za proizvodnju i preradu nemetala u Plandištu

Izvršni poverioci oglasili su prodaju zgrade za proizvodnju i preradu nemetala u selu Banatski Sokolac kod Plandišta.

Površina zgrade u gabaritu iznosi 188 metara kvadratnih, a procenjena vrednost ove nekretnine je 6,2 miliona dinara. Početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti odnosno 4.3 miliona dinara.

Licitacija će biti održana 29. septembra u 14 sati u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu.