DruštvoNaslovna

Kovačica: Konferencija “Unapređenje ruralnog razvoja kroz učinkovito upravljanje imovinom”

U sali Skupštine opštine Kovačica, danas je održana završna konferencija projekta “Unapređenje ruralnog razvoja kroz učinkovito upravljanje imovinom”, koji sprovode Opštine Kovačica i Kovin u okviru programa Exchange 5.

Konferenciju je otvorio zamenik predsednika opštine Kovačica Petar Višnjički koji je ispred opštine pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo zbog uspešne realizacije projekta koja je značajno doprinela saradnji obe opštine.

Ispred projektnog tima učesnicima se obratio Daniel Magdu, šef odseka za lokalni ekonomski razvoj u opština Kovačica. Daniel Magdu je predstavio na koji način je Opština Kovačica razvila sistem savremenog upravljanja javnom imovinom i dobrobiti koje je projekat doneo za ekonomski razvoj Opštine sa posebnim fokusom na ruralni razvoj.

Daniel Magdu je istakao da su stvoreni dodatni uslovi za efikasno upravljanje nepokretnostima koje poseduje Opština zahvaljujući ovom projektu i izgradnji kapaciteta opštinskog osoblja da se ovom temom koja je zakonska obaveza svih lokalnih samouprava bavi na efikasan i transparentan način.

Kroz ovaj projekat, potencijalni investitori, zainteresovani za korišćenje lokalne javne imovine će biti bolje informisani o kriterijumima korišćenja i transparentnoj alokaciji javne imovine u Kovačici.

Projekat su zajednički sprovele Opština Kovačica kao nosilac projekta i Opština Kovin kao partner. Odobrena vrednost projekta je 146.208,57 evra.

Projekat je realizovan u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Opšti cilj projekta je da doprinese ruralnom razvoju opština Kovačica i Kovin kroz uspostavljanje efikasnog sistema za upravljanje imovinom.

U skladu sa specifičnim ciljevima, realizovane su tri grupe aktivnosti:

  • Uspostavljanje odnosno unapređenje postojeće opštinske strukture za upravljanje imovinom što je podrazumevalo edukaciju zaposlenih i definisanje procedura i nivoa komunikacije unutar lokalnih samouprava Kovačice i Kovina, a u vezi sa javnom imovinom.
  • Razvijanje softvera baze podataka javne imovine za svaku od opština kojim je omogućen prenos podataka u centralnu bazu podataka kojom upravlja Republička direkcija za imovinu, što je zakonska obaveza opština i brza i laka pretraga evidencije u cilju efikasnijeg upravljanja javnom imovinom.
  • Izrada studija i razvoj biznis modela za odabranu javnu imovinu koja promoviše opštinsku imovinu kao investicioni potencijal opšina.

Najvažniji rezultati projekta

  • Uspostavljene su jedinice za upravljanje javnom imovinomu opštinama Kovačica i Kovin
  • Sistem za prikupljanja podataka i upravljanje javnom imovinom je unapređeni ažuriran
  • Sistemi upravljanja imovinom u Kovačici i Kovinu su usaglašeni sa važećim propisima na nivou države.
  • Izrađen portfolio javne imovine u kome suanalizirani poslovni modeli i investicioni potencijali za odabranu javnu imovinu u svakoj opštini posebno

Više o projektu možete saznati na http://skgo.org/strane/348

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3,6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.