DruštvoNaslovna

Urađena Analiza implementacije „Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020“

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Grad Pančevo sufinansirali su izradu Analize implementacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020, koja prethodi izradi plana razvoja grada Pančeva za narednih sedam godina.

Analizu je pripremio Centar za upravljanje razvojem iz Novog Sada, i ona sadrži:

– Pregled usvojenih strateških dokumenata na nivou Grada Pančeva
– Analizu krovnog strateškog dokumenta grada Pančeva
– Ocenu usklađenosti analiziranih dokumenata javne politike sa programskim budžetom
– Analizu i ocenu realizacije definisanih mera/projekata
– Analizu ostvarenja postavljenih ciljeva
– Zaključke i preporuke

Smernice za izradu planova razvoja JLS koje je izradio SKGO ukazuju da su najčešći nedostaci u strateškom planiranju u svim JLS:

– Postojanje dokumenata javnih politika bez jasno definisanih ciljeva i mera
– Preklapanje i neusklađenost planskih dokumenata
– Nepredvidivost efekata planiranih mera
– Nedovoljna usklađenost sa procesom izrade budžeta
– Odsustvo konsultativnog procesa i nedovoljnu transpparentnostprocesa planiranja, i
– Nedovoljno razvijen sistem praćenja realizacije i vrednovanja učinka.

U tom smislu, analiza je pokazala da je Grad Pančevo imao dobro uvremenjen dokument sa definisanim ciljevima i merama, da je strategija Grada izrađena uz visoku participativnost i uvažavanje konsultativnog procesa i da je bio razvijen sistem praćenja realizacije, a da su osnovni nedostaci najpre uslovljeni nepostojanjem zvanično uređenog sistema razvojnog planiranja na nacionalnom nivou, uključujući i programsko budžetiranje, što će novi Zakon o planskom sistemu RS i prateće uredbe i smernice značajno unaprediti.

Kompletan dokument možete preuzeti na ovom linku.

Izvor: Grad Pančevo