DruštvoNaslovna

Udruženje turističkih agencija upozorava: većina agencija uskoro će biti zatvoreno

Udruženje turističkih agencija Srbije (UTAS) i Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije (ANTAS) ocenjuju da će većina agencija uskoro da se zatvori.

Time će biti dovedene u pitanje milionske uplate putnika čiji aranžmani nisu realizovani zbog pandemije virusa korona, ako je jedini način da se obezbedi zakonito poslovanje preko bankarskih garancija, koje su detaljno predstavljene u novom Pravilniku o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja.

Tražimo da nam se hitno omogući da radimo tako što će biti potpisani aneksi ugovora prethodnih garancija, jer smo u blokadi već 20 dana. Potrebno je vreme kako bi se pronašlo kvalitetno i dugoročno rešenje, kao i uvažavanje struke u izradi novog pravilnika, ocenjuju u zajedničkom saopštenju oba udruženja.

Detalji o bankarskoj garanciji su samo pravno- formalno rešenje koje ne može da se primeni u praksi. Ove garancije neće doprineti da agencije nastave da rade. Predviđeni iznosi su nedostižni jer manje agencije moraju da imaju garancije od 200.000 evra, što bi značilo zalaganje imovine koja vredi više od toga, dok je za veće turoperatore potrebno više od 400.000 evra.

Sve je dodatno otežano činjenicom da agencije ove godine posluju sa gubicima većim od 90 posto usled pandemije virusa korona. Ističemo i da resorno ministarstvo nije pravovremeno reagovalo na problem uprkos upozorenjima. Ministar Rasim Ljajić se oglasio poslednjeg dana kad su polise važile i rekao da će problem biti rešen u narednih sedam do deset dana. Osim toga što problem nije rešen, ministarstvo je ponudilo neprimenljivo rešenje, navode dalje u svom saopštenju ova udruženja.

UTAS i ANTAS smatraju da jedino individualne polise osiguranja svakog pojedinačnog putovanja mogu da obezbede najbolju zaštitu za putnika. Ovakva vrsta osiguranja sigurno neće doprineti značajnom poskupljenju aranžmana jer su i prethodne polise bile uračunate u njegovu cenu.

Osim hitnosti aneksa, kako bismo mogli da nastavimo da poslujemo po zakonu, tražimo da predstavnici turističkih agencija budu obavezni deo svih radnih grupa o budućim pravilnicima koji preciznije regulišu našu delatnost jer su u ovom procesu neophodne i informacije iz prakse. Neophodno je da se uvaži mišljenje struke kako ne bismo sa nekom narednom krizom ponovo došli do zabrane obavljanja delatnosti, zaključuju u svom saopštenju za javnost Udruženje turističkih agencija Srbije (UTAS) i Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije (ANTAS).