DruštvoNaslovna

Obaveštenje za penzionere i penzionerke sa najnižim primanjima

Penzioneri sa najnižim primanjima koji ne prelaze iznos od 15.113,01 dinar mogu da dobiju solidarnu pomoć u vidu skromnih paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.

Raspoloživa sredstva namenjena za obezbeđivanje solidarne pomoći su raspoređena, u zavisnosti od broja penzionera. Za ove namene preneta su Gradskom udruženju svih penzionera Pančeva koje je, na osnovu propisanih procedura, formiralo komisiju u čijoj nadležnosti je i realizacija ove mere solidarne pomoći.

Zainteresovani korisnici penzija imaju mogućnost da Gradskom udruženju svih penzionera Pančeva, koje se nalazi u ulici Dr Kasapinovća broj 12a, do 30. novembra podnesu prijavu uz poslednji ček od penzije.

Raspoloživi brojevi telefona za dodatne informacije u Gradskom udruženju svih penzionera su 060/33 54 795 i 013/353-595.

I Crveni krst Pančevo je na raspolaganju za svaku vrstu informacije i podrške putem brojeva telefona 013/301-530 i 013/346-602.

Prilikom utvrđivanja rang liste za dodelu solidarane pomoći prednost će imati samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija koja ne prelazi najniži iznos penzija, kao i navršene godine života korisnika. Prioritet će imati starija lica po godinama života.