InformacijeNaslovna

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu Odluke o domaćem linijskom prevozu putnika

Javna rasprava o Nacrtu odluke o domaćem linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva, sprovodi se u periodu od 4. do 11 decembra 2020. godine.

Pozivaju se zainteresovani građani, poslovna udruženja, privredni subjekti, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu Trg Kralja Petra I 2-4, neposredno na pisarnici Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu rasprava@pancevo.rs

Nacrt Odluke o domaćem linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva, sačinili su Sekretarijat za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijat za investicije, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Komunalna milicija Gradske uprave grada Pančeva.

Kompletan predlog odluke možete pročitati na sajtu Grada Pančeva.