AktuelnoDruštvoNaslovna

Maja Vitman: sistemski se pristupilo uređenju putne infrastrkture u svim mestima u Pančevu

U okviru projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje i izgradnju puteva u Pančevu i naseljenim mestima u septembru se počelo sa ulaganjem u putnu infrastrukturu.

Projekat Javno-privatnog partnerstva za finansiranje i izgradnju puteva u Pančevu i naseljenim predviđa da se uradi 36 kilometara puteva i ulica u samom gradu, ali i naseljenim mestima. O tome šta je do sada urađeno i zašto je ovaj projekat važan razgovarali smo sa Majom Vitman prilikom obilaska radova na asfaltiranju ulica u Omoljici.

Zašto je javno-privatno partnerstvo dobro za građane i lokalnu samoupravu?

Ovim projektom biće urađeno 36 kilometara puteva i ulica u gradu i svim mestima na našoj teritoriji. Spisak prioritetnih ulica dale su Mesne zajednice, a Grad Pančevo je pripremio svu neophodnu dokumentaciju koja je odobrena i od strane Republičke komisije za vrednovanje projekta javno-privatnog partnerstva. Osim izgradnje novih 36 kilometara puteva, projekat predviđa i redovno održavanje ulica i puteva na celoj teritoriji Pančeva u narednih deset godina. Ovo je dobar način finansiranja putne infrastrukture, jer na taj način Grad Pančevo ne ulazi u kreditna zaduženja, već će troškove i rizik snositi privatni partner. Lokalna samouprava će iz budžeta mesečno plaćati na 114 rata sve građevinske radove koji će biti završeni u naredne dve godine.

Radovi se izvode od septembra u više ulica u naseljenim mestima. Koliko je to značajno za stanovnike tih mesta?

Veoma je značajno, jer će zahvaljujući ovom projektu, u nekim naseljima građani prvi put posle višegodišnjeg čekanja konačno dobiti asfaltirane ulice. Ovo je dugo očekivan projekat i na ovaj način će naši građani uspeti, posle više decenija, da dobiju asfalt i normalne uslove za život, kao što i zaslužuju. Trenutno se završava asfaltiranje Ulice Žikice Jovanovića Španca u Omoljici, jedne od šest ulica predviđenih za rehabilitaciju u ovoj godini. U Omoljici će biti izvedeno nešto više od 2,5 kilometara puteva do kraja godine. Već su izvedeni radovi u Proleterskoj, Avalskoj, Desanke Maksimović i ulici Josifa Pančića. Ostala nam je još Zadružna ulica, koja je u procesu prenosa vlasništva odnosno načina korišćenja. Redovnim održavanjem puteva i ulica na osnovu Zakona o putevima imamo mogućnost u zavisnosti od toga koliko imamo novca da putem rehabilitacije uredimo gotovo sve ulice u gradu što je jako veliki benefit za grad Pančevo. Na taj način vršimo i uštedu u sredstvima ali i u vremenskom periodu, jer ne idemo na pojedinačno raspisivanje javnih nabavki. Sve je uređeno tako da se uštede novac i vreme, jer se ne ide na pojedinačno raspisivanje javnih nabavki koje su skuplje i traju duže. Zato je javno-privatno partnerstvo bolja opcija.

 

Asfaltiranje ulica u Omoljici

 

Kakvo je stanje u gradu i selima po pitanju vlasništva nad putnom infrastrukturom?

Što se tiče putne infrastrukture pitanje imovine i vlasništva nad njom u naseljenim mestima i gradu je prilično neuređeno. Godinama smo se bavili prvo pitanjem upisa ulica i sproveli smo dosta postupaka eksproprijacije. Isto tako smo doneli i sve planove detaljne regulacije za sva naseljena mesta kako bismo stvorili tehnički osnov i mogućnost da uopšte možemo da izvodimo ove građevinske radove. Za potrebe radova i stvaranja mogućnosti našim građanima, ali i za potrebe investicija prethodnih godina bavili smo se i rešavanjem imovine, eksproprijacije, upisom ulica, promenom namena i načinom korišćenja ulica u gradu i naseljenim mestima. Pomenula sam rešavanje imovine kao važan faktor za stvaranje zakonskih mogućnosti, jer nažalost je prilično neuređena i to nam je bio jedan od najvažnijih targeta, kako bismo mogli u skladu potrebe sa zakonom.

Od sada upravljač puteva ima nadležnost i nad putevima u naseljenim mestima?

Projektom javno-privatnog partnerstva, koji ima u svom obuhvatu i redovno održavanje puteva i ulica, proširili smo obuhvat radova upravljaču puta usvojenom Odlukom da, upravljač upravlja i svim putevima i ulicama u naseljenim mestima. To do sada nije bio slučaj. Sa druge strane javno-komunalna preduzeća, odnosno mesne zajednice nisu mogle da uređuju puteve zbog ograničenih finansijskih sredstava i tehničkih mogućnosti. Inače, koncept javno-privatnog partnerstva za uređenje puteva je koncipiran na osnovu Zakona o putevima putem rehabilitacije na osnovu projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije rešenje i tehničkih opisa i popisa radova. Znači, ne radi se rekonstrukcija, već rehabilitacija postojeće kolovozne konstrukcije. Kada govorimo o rehabilitaciji puteva, radove možemo izvoditi na postojećoj kolovoznoj konstrukciji, takva kakva jeste sa malim dodatnim proširenjima i sa izradom bankina sa strane. Tako dobijamo jednu celinu od ukupne širine od minimum pet metara.

 

Asfaltiranje ulica u Banatskom Brestovcu

 

Šta je sve urađeno od planiranog, od septembra do danas?

Otkako smo izvođača uveli u posao u septembru, do sada smo uradili Glogonj, Banatski Brestovac i Starčevo. Upravo završavamo radove u Omoljici. Takođe smo se bavili uređenjem putne infrastrukture u gradu. Nastojali smo da najfrekventnije ulice, prema zahtevima mesnih zajednica na osnovu dobre saradnje koje imaju sa gradom, uzmemo u obzir one ulice na koje su se građani najviše i žalili. Radovi su izvedeni još i u MZ Gornji grad, na Misi, Tesli i Kotežu. Radovi se izvode sada u Vojlovici i na Strelištu. Naredne godine nastavljamo sa ovim radovima. Trudićemo se da uradimo što veći broj ulica. Građani su nam ukazali poverenje i mi ćemo to poverenje i opravdati.

Ako se nastavi ovim tempom planirani projekti rekonstrukcije ulica i puteva mogli bi biti završeni i za manje od dve godine?

Da. Mi sa privatnim partnerom, koji praktično finansira izvođenje radova za period od deset godina, sve ulice po projektu koje su planirane biće završene u periodu od 24 meseca. To su poslovi koji se odnose na rehabilitaciju i rekonstrukciju ulica u gradu. U naseljenim mestima, ukoliko vremenski uslovi to budu omogućili, radovi predviđeni projektom biće završeni do juna sledeće godine. To znači da će oni biti završeni za mnogo kraći vremenski period u odnosu na prvobitno dogovorena 24 meseca.