DruštvoNaslovna

Potpisan sporazum između Sekretarijata za poljoprivredu i Razvojnog fonda APV

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić i direktor Razvojnog fonda APV, Goran Savić potpisali su međusobni sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza radi subvencionisanja naknade kamate po konkursu za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata koje je raspisao Razvojni fond APV.

Kako je pokrajinski sekretar rekao subvencionisaće se kamate korisnika kredita Razvojnog fonda Vojvodine koji su odobreni za postavljanje sistema za navodnjavanje uz kanalske mreže.

Cilj ove mere je povećanje proizvodnje, poboljšanje produktivnosti i kvaliteta proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje, kao i održivo upravljanja resursima i zaštita životne sredine. Pokrajinski sekretarijat je za ovu meru opredelio 2.000.000 dinara.