DruštvoNaslovna

Skupština Pančeva usvojila Odluku o kreditnom zaduženju, novac neophodan za kapitalne investicije

Na Skupštini grada Pančeva danas je usvojena Odluka o kreditnom zaduženju Grada u visini od 564 milliona dinara.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović obrazložio je odbornicima razloge za usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Pančeva ističući da će novac iz kreditnog zaduženja biće upotrebljen za kapitalne investicije.

Iz kreditnog zaduženja finansiraće se izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Tamiškog keja i izvođenje radova, nastavak radova na rekonstrukciji centralnog gradskog jezgra – Gradskog parka, nastavak radova na izgradnji ulice 7. Nova u Severnoj poslovnoj zoni, postavljanje video nadzora u cilju povećanja bezbednosti građana i izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju Opšte bolnice Pančevo.

Gradonačelnik Aleksandar Stevanović je rekao da je Ministarstvo finansija dalo saglasnost za kreditno zaduženje grada Pančeva, kako bi se u gradu izvele kapitalne investicije od velikog značaja.

Prva investicija koja je navedena u odluci i koja je jako bitna je izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju Tamiškog keja. To je nešto što je sigurno u interesu svih građana Pančeva i nešto što je želja da uradimo u našem gradu i da to mesto koje koriste svi sugrađani dovedemo u funkcionalnije stanje nego što je to danas. Želimo da od njega napravimo jedno prijatno mesto za provođenje slobodnog vremena. Za tu namenu ovim kreditnim zaduženjem smo opredelili 250 miliona dinara, rekao je Stevanović.

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva

Druga investicija koju Grad želi da realizuje uz pomoć ovih sredstava jeste nastavak uređenja centralnog gradskog jezgra, odnosno druga faza izgradnje gradskog parka.

Za ovu namenu smo odredili 150 miliona dinara. Mislim da je jako važno da nastavimo ono što smo započeli, jer vidimo da park postaje moderan i postaje mesto gde ćemo moći kvalitetnije da provodimo vreme sa našom decom. Ovim radovima predviđena je izgradnja jednog novog igrališta koje će se nalaziti ispred zgrade u Masarikovoj ulici.Postojeće igralište će biti potpuno rekonstruisano i sprave će biti zamenjene novim, bezbednijim spravama, rekao je Stevanović.

Planiran je i nastavak radova u Severnoj industijskoj zoni koja se pokazala kao važna investicija za naš grad, kao i izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju Opšte bolnice Pančevo.

Mi nastavljamo da gradimo ulicu Sedma nova i ovim kreditom je predviđeno da se finansira izgradna četvrte faze te ulice. Za ovu nameni predviđeno je oko 24 miliona dinara. Četvrta stvar koju ćemo finansirati sa iznosom od 85 miliona dinara jeste nadogradnja sistema video nadzora na teritoriji našeg grada. Zahvaljujući kreditnom zaduženju pristupićemo i izradi projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju Opšte bolnice Pančevo, zaključio je gradonačelnik Stevanović.

Odbornici su na današnjoj sednici usvojili i Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Pančeva za 2020. godinu.