DruštvoNaslovna

Svetski dan energetske efikasnosti: Vršac kroz projekte ide ka uštedi i zdravijoj životnoj sredini

Svetski dan energetske efikasnosti, koji se obeležava na svetskom nivou od 1998. godine, Grad Vršac je do sada obeležavao kroz učeničke edukacije u školama.

Danas je obeležen kroz promociju najvećeg realizovanog projekata energetske efikasnosti. U pitanju je „Projekat rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Vršca“.

Grad Vršac je, pre tri godine, započeo uspostavljanje baze energetske efikasnosti, u skladu sa zakonskom regulativom. Baza predstavlja osnovu upravljanja sistemom i u njoj se evidentiraju svi javni objekti, njihovi energetski utrošci električne energije, vode, gasa i drugih energenata.

Baza obuhvata oko 300 električnih, 80 gasnih brojila i vodomera i prati mesečne utroške u poslednje tri godine. Baza je direktno povezana sa bazom Ministarstva rudarstva i energetike i generiše ukupne podatke i bilanse na republičkom nivou.

Ovim je Grad Vršac dobio analitičku osnovu za upravljanje utrošcima energije i za izradu elaborata i projekata za njihovu dalju optimizaciju i efikasnije korišćenje.

U prethodnoj godini Grad Vršac je realizovao, a od nove godine počeo i da primenjuje, najveći projekat energetske efikasnosti „Projekat rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Vršca“.

Projekat je realizovan kroz Javno Privatno Partnerstvo (JPP) kao model rešavanja problema rekonstrukcije javne rasvete. Sistem javne rasvete koji je bio tehnološki zastareo i stvarao velike utroške električne energije kao i visoke troškove održavanja zamenjen je savremenim sistemom LED rasvete.

Zamenjeno je 5.609 svetiljki u sistemu javne rasvete, uspostavljen je sistem upravljanja zasnovan na novim IT tehnologijama i rekonstruisani su segmenti distributivne mreže.

Potrošnja električne energije za javnu rasvetu je sa 377.600kWh mesečno, smanjena na 134.473kWh, nominalno sa 4.765.307 dinara na 1.385.249,23 dinara u prvom mesecu primene sistema.

U dužem roku ovim projektom ostvariće se ušteda u potrošnji električne energije i troškovima održavanja ovog sistema od 70 odsto, a dobijen je i ekološki prihvatljiv sistem, povoljan po životnu sredinu sa manjom emisijom toplote i CO2.

Pored ovog, najznačajnijeg projekta u oblasti energetske efikasnosti, Grad Vršac nastoji da i kroz druge projekte utiče na povećanje energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine. Konkurisali smo za projekte iz oblasti zgradarstva gde se nastojalo da se na uštede utiče kroz zamenu prozora, izolaciju fasada, zamenu zastarelih sistema grejanja, kotlarnica (Poljoprivredna škola, OŠ Paja Jovanović, Gradska Bolnica, Vrtić Kolibri, upravna zgrada 2. Oktobra i dr.)… Ukoliko svi ovi projekti budu prihvaćeni očekuju se značajni rezultati u podizanju energetske efikasnosti javnih objekata. Grad Vršac će i ubuduće pratiti razvoj u oblasti energetske efikasnosti i primenjivati aktuelne politike Republike i Pokrajine. Kroz svoja strateška dokumenta, programe i projekte nastojaće da iskoristi i privuče što više sredstva za sprovođenje mera energetske efikasnosti, kako iz domaćih tako i stranih fondova, izjavio je Slobodan Jovanov, član Gradskog veća za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.