DruštvoNaslovna

Povodom Dana matematike u Srbiji se organizuje revijalno takmičenje za sve uzraste

Međunarodni dan matematike obeležava se danas. Tim povodom će u Srbiji biti realizovano nekoliko događaja koji imaju za cilj da popularišu matematiku, kao nauku koja je odigrala značajnu ulogu u razvoju civilizacije, a koja ima i veliki značaj za sadašnjost i budućnost civilizacije.

Tim povodom Društvo matematičara Srbije organizovaće danas revijalno onlajn takmičenje za sve građane naše zemlje koji žele da učestvuju. Takmičenje će trajati od 8 do 18 časova.

Cilj takmičenja je popularizacija matematike bez straha i ikakvih predrasuda i odmeravanje pre svega sopstvenih sposobnosti logičkog zaključivanje

Takmičenje je otvorenog tipa u samo jednoj kategoriji za sve građane od 7 do 77 godina (i na dalje).

Sadrži pet zadataka višestrukog izbora (A, B, V, G, D, N) koji se boduju sa po 20 bodova i čija se rešenja šalju anonimno (a i ne moraju se slati).

U 18 časova će biti objavljeno pet odgovora i svako će moći da proceni sebe u intervalu od 0 do 100 bodova.

Kod preuzimanja zadataka potrebno je i da učesnici budu strpljivi jer sajt DMS podržava najviše 200 istovremenih posetilaca. Iz tog razloga molba da zainteresovani sačekaju dva tri minuta i potom pristupe zadacima.

Link za pristup zadacima je https://dms.rs/revijalno-takmicenje-2021/, a link za popunjavanje odgovora će biti napisan uz zadatke koje preuzmu sa sajta.

Osim ovog takmičenja građani mogu da onlajn prisustvuju i promociji časopisa “Tangenta” i drugih izdanja Društva matematičara Srbije, danas od 18 časova. Link za posmatranje promocije je: https://youtu.be/6YEu8bdbXoU

Matematičar Leon Zajtelman je godine 1996. u časopisu Američkog matematičkog društva formulisao zaključke u vezi sa nastavom matematike, kojih se možemo držati i danas:
– Matematika je ključna za nacionalne interese. Snažne matematičke sposobnosti u nacionalnim okvirima su od suštinskog značaja za industrijsko i tehnološko vođstvo.
– Matematika je kamen temeljac za ostale discipline. Praktično sva tehnologija zavisi direktno od napretka matematičkog znanja.
– Matematičke kompetencije su neophodne za bilo kakav rad. Zahtevi za matematičke kompetencije će se dramatično povećavati za sva zanimanja u informatičkom dobu.

Izvor: Društvo matematičara Srbije