DruštvoNaslovna

Udruženje “Na pola puta” u projektu “Kompetencijama do kvaliteta života”

Udruženje „Na pola puta“ početkom marta započelo je realizaciju projekta pod nazivom „Kompetencijama do kvaliteta života“.

U okviru projekta do kraja godine biće organizovane radionice za osobe sa intelektualnim teškoćama. U pitanju su praktične i radno-okupacione radionice i radionice socijalnih kompetencija i samozastupanja.

Cilj ovih radionica je unapređenje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama, razvijanje socijalnih i praktičnih veština, kreativnosti, usvajanje radnih navika, samopoštovanja, upoznavanje se sa pravima i načinom njihovog ostvarivanja kao i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Želimo da senzibilišemo lokalnu zajednicu za potrebe osoba sa intelektualnim teškoćama, kaže Aleksandra Janić, koordinatorka projekta.

Zainteresovani za učešće u radionicama mogu da se jave telefonom na broj 013/341-726 ili na mejl contact@napolaputa.org

Ovaj projekat podržava Caritas, a realizuje se u okviru regionalnog projekta ,,SOCIIETIES 2“ koji finansira EU. U Srbiji ga realizuju Caritas Srbije i Građanske inicijative ciljem unapređenja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, pružanja podrške porodicama i prevencije institucionalizacije.