DruštvoNaslovna

U vrtiću „Petar Pan“ u Pančevu održan Dečji sajam borbe protiv trgovine ljudima

U okviru obeležavanja Nedelje Crvenog krsta u saradnji sa Predškolskom ustanovom Dečja radost u Pančevu, 13. maja u vrtiću Petar Pan održan je Dečji sajam borbe protiv trgovine ljudima (u dva termina).

Volonteri Crvenog krsta Pančevo su na interaktivan i zanimljiv način, koristeći didaktički materijal specijalno namenjen ovoj uzrasnoj grupi, predstavili deci predškolskog uzrasta ozbiljnu temu trgovine ljudima, sa težištem na rizičnim oblicima ponašanja i adekvatnim merama opreza.

Deca su uživala u igrama i drugim zanimljivim aktivnostima, te se kroz avanture Miše i Maše, animiranih junaka posebno osmišljenih za potrebe programa borbe protiv trgovine ljudima Crvenog krsta Srbije, zabavili i naučili nešto novo.

Ova deca od septembra kreću u školu i važno je da nauče kako da budu bezbedni dok su sami kod kuće i da bezbedno dođu od kuće do škole i nazad, kaže Milica Todorović, sekretarka Crvenog krsta u Pančevu.

Kontinuirane obuke svih aktera u zajednici, a pre svega dece i mladih, podizanje svesti javnosti o problemu trgovine ljudima kroz informisanje o suštini trgovine ljudima, rizicima i načinima vrbovanja žrtava, uz sprovođenje određenih mera, za svoj krajnji cilj imaju preventivno delovanje u lokalnoj zajednici.

Tim za borbu protiv trgovine ljudima grada Pančeva, čijim radom koordinira gradski većnik zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike Milenko Čučković, čine predstavnici Grada Pančeva, ustanova i organa u čijem delokrugu rada je ova oblast i Crveni krst Pančevo koji sprovodi aktivnosti.

Crveni krst Srbije sprovodi Program borbe protiv trgovine ljudima počev od 2006. godine fokusirajući se na ranjive ciljne grupe, decu i mlade, program je baziran na vršnjačkoj edukaciji i sprovode ga edukovani mladi volonteri i volonterke Crvenog krsta.

Poseban akcenat Crveni krst Pančevo posvećuje radu sa najmlađima kroz kreiranje inovativnog didaktičkog materijala koji se i koristi za realizaciju Dečjeg sajma i to sa velikim uspehom uz sjajne reakcije najmlađih.

Program borbe protiv trgovine ljudima podržan je od strane Grada Pančeva i predstavlja realizaciju još jedne mere iz Akcionog plana grada Pančeva u oblasti prevencije, suzbijanja i otklanjanja posledica trgovine ljudima za 2021. godinu.