DruštvoNaslovna

ŠOSO „Mara Mandić“ u Pančevu obeležila 54 godine postojanja škole

ŠOSO ,,Mara Mandić“ u Pančevu obrazuje decu sa smetnjama u razvoju, a pored obrazovanja dece u okviru škole, u procesu inkluzivnog obrazovanja pruža podršku deci koja imaju smetnje u razvoju, a pohađaju redovan sistem obrazovanja. Postoji 54 godine i jedina je škola takvog tipa na teritoriji Pančeva.

Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje, posetila je ovu obrazovnu ustanovu povodom obeležavanja Dana škole.

 

 

Škola, osim što vaspitava i obrazuje decu u svom objektu, pruža podršku i osnovnim školama sa teritorije grada Pančeva, a ima ih 18. Takođe pruža podršku i za 4 škole sa teritorije opštine Kovin. Osim školama pruža podršku i deci predškolskog uzrasta. Reč je o deci o kojoj je Interresorna komisija procenila da treba da rade po individualnom obrazovnom planu, tako da defektolozi iz ove škole pružaju podršku i u PU „Dečja radost“ u Pančevu, kao i u ustanovi „Naša radost“ u opštini Kovin. Ukupan broj dece kojoj ova škola pruža podršku van svoje ustanove je 270. Taj broj se svake godine menja, povećava. Nama je posebno važno da jednim zajedničkim radom osnovnih škola s teritorije grada Pančeva, kao i škola iz drugih opština, kao što je Kovin, naši defektolozi, a ima ih 19 različite struke – oligofrenolozi, logopedi, edukatori psihomotorike, tiflolozi, surdolozi pružaju različite vrste podrške nastavnicima u redovnoj nastavi, kaže mr Tatjana Božić.

 

 

Goran Vladić, direktor ŠOSO „Mara Mandić“ istakao je da je saradnja između grada i škole jako dobra i podsetio je da su oni jedina škola ovakvog tipa na teritoriji grada.

Direktor sam dve godine i za to vreme sam imao jako dobru saradnju sa lokalnom samoupravom. Zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom u školi je urađeno dosta toga. Prvenstveno sanacija i uređenje đačkog i nastavničkog toaleta, kao i popločavanje keramičkim pločicama pet učionica u školi. Škola redovno konkuriše na svim projektima grada, Pokrajine i ministarstva i tako obezbeđuje sredstva za dodatno unapređenje uslova u kojima se sprovodi nastava i rad sa đacima. Škola je opremljena sa šest interaktivnih tabli. Svaka učionica je opremljena kompjuterom, laptopom, projektorom, belom tablom, i takođe su ugrađene klime. Škola je među opremljenijima i uslovi za rad sa decom su dobri, ocenio je direktor Vladić.

 

Goran Vladić, direktor ŠOSO „Mara Mandić“ Pančevo

 

S obzirom da se ŠOSO „Mara Mandić“ bavi obrazovanjem dece u osnovnom i u srednjoškolskom uzrastu, a da se broj polaznika povećava, decenijski problem je nedostatak prostora.

Decenijski problem naše škole je prostor. Prostorni kapaciteti su nam popunjeni do maksimuma. Želja nam je da se proširimo. Na konkursu Ministarstva pravde smo dobili 1,6 miliona dinara. To je dovoljno da kupimo četiri montažna kontejnera od kojih ćemo napraviti dve učionice. Sve učionice i u osnovnoj i u srednjoj školi su dobro opremljene materijalom i sredstvima. I ovo je jedan od načina kako planiramo da povećamo obrazovne kapacitete u školi, rekao je Goran Vladić, direktor ŠOSO „Mara Mandić“ Pančevo.

 

ŠOSO „Mara Mandić“ trenutno pohađa 207 učenika, a podrška se pruža za još 270 učenika. U osnovnoj školi je 134 učenika, a 97 u srednjoj školi.