DruštvoNaslovna

U Laudonovcu se sanira i adaptira lovno-tehnički objekat za uzgoj divljači

U mestu Laudonovac, na teritoriji opštine Plandište, u toku su radovi na sanaciji i adaptaciji lovno tehničkog objekta za uzgoj divljači.

Radove na uređenju repro centra iniciralo je lovačko udruženje „Brzava“ iz Plandišta u okviru adaptacije i prilagođavanja objekta postojećim kapacitetima divljači.

Rade Brdar, predsednik Lovačkog udruženja „Brzava“ kaže da su zahvaljujući odličnoj saradnji sa lokalnom samoupravom i JP „Polet“ Plandište pokrenuli ovaj projekat uređenja repro centra kako bi obezbedili uslove za kontinuirani priliv divljači.

Radove trenutno izvodimo na izgradnji i postavljanju dodatnih hranilica, s obzirom na povećani kapacitet divljih svinja i na sanaciji dotrajalih stubova i hvataljki koje su tokom vremena usled obilnih padavina propale. Ovaj objekat za uzgoj divljači, pre svega divljih svinja, predstavlja jedan od retkih objekata, ako ne i jedini koji je rađen na inicijativu lovačkog udruženja uz veliku pomoć i podršku pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Kako bismo obezbedili trajnost i funkcionalnost objekta neophodan je kontinuiran rad i briga kako o repro centru tako i o divljači koja u njemu boravi, izjavio je Brdar Rade, predsednik Lovačkog udruženja „Brzava“ Plandište.

Ovakvi objekti imaju nemerljiv značaj za razvoj, uzgoj i reprodukciju divljači kako za lovačko udruženje tako i za samu Opštinu Plandište.

Cilj lovačkog udruženja je pre svega unapređenje lovstva, razvoj komercijalnog lovstva i unapređenje turističke ponude Opštine Plandište.