DruštvoNaslovna

Putevi Srbije raspisali tender za izgradnju autoputa Beograd – Pančevo – Temišvar

Javno preduzeće Putevi Srbije raspisalo je tender za izradu Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom autoputa E70 Pančevo-Vršac-granica sa Rumunijom.

Cilj izrade dokumentacije je procena ekonomskih i društvenih potencijala razvoja saobraćajne veze sa Rumunijom kroz izgradnju dela auto-puta od Pančeva, preko Vršca, do granice.

Buduća trasa puta predstavlja nastavak buduće obilaznice oko Beograda (Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok – Vinča – Pančevo) i predstavljaće najkraću drumsku vezu Rumunije, preko Srbije i Crne Gore sa koridorom 10 i sa južnom Italijom i Albanijom, odnosno sa Sredozemnim basenom.

U unutrašnjem saobraćaju auto-put će povezivati privredu južnog Banata sa Beogradom, centralnim regionima Srbije, Crnom Gorom i Lukom Bar.

Planska dokumentacija za novi auto-put i mrežu saobraćajnica obuhvatiće izradu vremenskih preseka, temu planiranja transportnog sistema, opšti plan prostornog nivoa u odnosu ka Srbiji i Evropi, i plan gravitacionog područja koji se odnosi na regione i opštine.

Na osnovu ove planske dokumentacije, kojom će biti definisan mogući prostor koridora, biće izrađen generalni projekat, koji će dalje utvrditi deonice, kao i faznost izgradnje.