DruštvoNaslovna

Pančevo: obuka svih prvaka o bezbednom učešću u saobraćaju

U Pančevu je već postala tradicija da se na početku svake nove školske godine u OŠ „Branko Radičević“ organizuje saobraćajni poligon kao deo praktične nastave za učenike prvih razreda svih osnovnih škola.

Poligon se sastoji od maketa pešačkih prelaza, trotoara, puteva, semafora i najčešće korišćenih saobraćajnih znakova.

Predrag Živković, član gradskog veća za saobraćaj i komunalnu delatnost kaže da je neophodno da kroz ovu obuku prvaci steknu osnovna znanja po pitanju bezbednosti učesnika u saobraćaju.

 

 

Kroz ovu obuku će proći deca iz svih 19 osnovnih škola s teritorije grada s naseljenim mestima. Planiramo i neke druge aktivnosti na ovom polju. Organizovaćemo i virtuelni saobraćajni poligon, nešto što se nadovezuje na postojeći saobraćajni poligon u školi „Branko Radičević“. Mi ćemo zajedno s kolegama iz Nacionalne agencije za bezbednost saobraćaja obići sve osnovne škole na našoj teritoriji i još jednom sve ove lekcije kroz koje prolaze đaci s predavačima u okviru ove obuke, proći i kroz drugačiji, možda i zanimljiviji način, putem savremenih tehnologija: VR naočara i simulatora dodatno proći sve to kako bismo uticali na razvoj njihove svesti kada je u pitanju bezbednost učesnika u saobraćaju, posebno dece. Sve akcije koje organizujemo, posebno one koje se odnose na školski deo programa radimo u saradnji sa Nacionalnom agencijom za bezbednost saobraćaja, kaže Predrag Živković.

 

 

Željko Ranković, rukovodilac edukacije dece o saobraćaju ispred firme „Model 5“ koja je zadužena za obuku prvaka kaže da je vrlo zadovoljan što je u Pančevu i da kao saobraćajni inženjer koji se bavi bezbednošću saobraćaja može da kaže da je ovo jedna od malobrojnih lokalnih samouprava u Srbiji koja od najranijeg uzrasta sveobuhvatno posvećuje pažnju edukaciji dece o saobraćaju.

Znam da je u Republici Srbiji malo gradova kao što je Pančevo. Pančevo je bilo jedna od prvih lokalnih samouprava i u njoj od 2016. godine redovno sprovodimo edukaciju prvaka u Pančevu. Pančevo je nabavilo poligon i organizuje edukacije đaka. S aspekta nekog ko se bavi bezbednošću mogu da kažem da se vidi kao pozitivan efekat i rezultat, a i one statistike koje se koriste kad hoćemo da pokažemo da je nešto nebezbedno, ukazuju da je Pančevo postiglo cilj. Stradanja dece u saobraćaju iz godine u godinu je sve manje. Siguran sam da pored ogromne zasluge roditelja i učitelja ima i ovakav pre svega pristup lokalne samouprave bezbednosti dece, kaže Željko Ranković.

 

 

On objašnjava da je „Model 5“ prepoznao potrebu na terenu i da znaju šta tačno treba deci u okviru ovakve vrste obrazovanja.

Iskoristili smo pozitivna iskustva i struku, psihologa, da bismo pripremili program za edukaciju dece. Najčešće situacije koje se dešavaju u saobraćaju, gde nam na žalost deca stradaju, pokušali smo da obradimo kroz ove poligone. Imamo ih nekoliko koje i proizvodimo i montiramo i držimo obuku na njima. Obučavamo i učitelje, odnosno edukatore, koji zapravo mogu ovu edukaciju sprovoditi više puta. Svaka edukacija mora da se ponavlja. Ne može se samo u prvom razredu dete učiti i smatrati da je dete naučeno. Danas, kada sam prošao sa prvom grupom, čuo sam da deca imaju primere i znaju da su im neki drugari na žalost stradali u saobraćaju. Ono što je za mene danas bilo jako pozitivno i zbog čega želim da pohvalim roditelje dece iz Pančeva koja su sada prošla obuku jeste da su ih roditelji već dosta toga naučili o ponašanju u saobraćaju. Mi smo danas znanje o učešću u saobraćaju sistematizovali i skrenuli decu pažnju šta u saobraćaju treba i kako to treba. Na osnovu onoga što sam s prvom grupom prošao mislim da će učiteljice imati manje posla, ali i one moraju ponovo, periodično da uče decu i da obnavljaju naučeno gradivo, kaže Željko Ranković.

 

 

U naredna četiri dane sve osnovne škole s teritorije grada Pančeva s naseljenim mestima dovešće svoje prvake do saobraćajnog poligona u OŠ „Branko Radičević“ kako bi svako dete prošlo osnovnu obuku o bezbednosti u saobraćaju.