NaslovnaSport

Sportske radionice u prirodi pančevačkog udruženja „Na pola puta“

Udruženje „Na pola puta“ započinje realizaciju projekta namenjenog deci sa smetnjama u razvoju i mladima sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama.

U periodu od 23. septembra do 22. decembra realizovaće se sportske radionice u prirodi, uz fizičke vežbe; radionice zdravog života kroz učenje o pravilnoj ishrani, važnosti zdravih životnih navika i druženja na kratkim izletima u prirodi.

Radionice i treninzi će se realizovati četiri puta mesečno.

Želeli smo da kroz ove ciljane aktivnosti podstaknemo decu i mlade sa intelektualnim teškoćama, da uz našu podršku, razvijaju zdrave životne navike, poboljšaju svoju fizičku aktivnost, ali i da se šira društvena zajednica senzibiliše za potrebe osoba sa smetnjama u razvoju. Pozivamo sve one koji su zainteresovani da vežbaju i uče da nam se pridruže, navodi koordinator projekta.

Detaljan raspored aktivnosti članovi Udruženja, kao i ostali zainteresovani mladi sa intelektualnim teškoćama mogu dobiti u prostorijama Udruženja u Ulici Vuka Karadžića 2b ili na broj telefona 013/341-726.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru Stalno otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2021. godini finansijski je podržalo realizaciju svih aktivnosti.