DruštvoNaslovna

Konkursi za poljoprivrednike opštine Alibunar

Opština Alibunar raspisala je konkurse za Programe mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Alibunar za 2021. godinu.

Na ove konkurse je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije dalo saglasnost.

Raspisani su sledeći konkursi:

Konkurs za podsticaje u vidu regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) – konkurs je otvoren do 05.11.2021. godine;
Konkurs za podsticaje u vidu kreditne podrške – finansiranje odnosno sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite – konkurs je otvoren do 19.11.2021. godine;
Konkurs za podsticaje za nabavku opreme za pčelarstvo – konkurs je otvoren do 05.11.2021. godine;
Konkurs za podsticaje za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja– konkurs je otvoren do 05.11.2021. godine;
Konkurs za podsticaje za sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova, vakcina i vitamina za odgajivače goveda, svinja, ovaca i koza – konkurs je otvoren do 05.11.2021. godine.

Za detaljnije informacije o navedenim konkursima, zainteresovani se mogu obratiti Grupi za poljoprivredu i ruralni razvoj Opštinske uprave opštine Alibunar dolaskom u kancelariju broj 36 Opštinske uprave opštine Alibunar, ul. Trg slobode br.4, svakodnevno u periodu od 07,00 do 15,00 časova ili pozivom na telefon broj 013/642-102.

Konkursi sa prijavnim formularom objavljeni su na sajtu opštine Alibunar na sledećoj lokaciji: https://alibunar.org.rs/next/rs/lokalna-samouprava/oglasi-i-konkursi/6832-n-urs-z-p-ds-ic-z-r-zv-p-lj-privr-d