DruštvoNaslovna

U Pančevu počinje jesenja sistematska deratizacija

Ekipe firme Ekosan Plus, 13.oktobra počeće akciju sistematske deratizacije na teritoriji Grada Pančeva. Sistematska deratizacija obuhvata seoska i gradska domaćinstva, zgrade za kolektivno stanovanje, nehigijenska naselja i priobalja. Sistematska deratizacija za građane je besplatna.

Potrebno je voditi računa da deca i domaće životinje ne da dođu u kontakt sa preparatom za deratizaciju.

Plan organizacije i realizacije jesenje sistematske deratizacije na području grada Pančeva, zasniva se na sinhronizovanom i planskom suzbijanju štetnih glodara (miševa, pacova) na području grada i naseljenih mesta – deratizacija stambenih zgrada i individualnih domaćinstava (30.658 kuća i do 1.300 zgrada), oko 360 kuća (nehigijenska naselja), divlje deponije i neke neuređene zelene površine.

Društvo za dezinfekciju dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS d.o.o. Beograd-Zemun izvešće deratizaciju na teritoriji grada Pančeva.

Za izvođenje akcije sistematske deratizacije na teritoriji grada Pančeva predviđeno je prisustvo 12 (dvanaest) operativnih stručnih ekipa (sa po dva člana), kao i jedna stručna ekipa koja će kontrolisati i nadgledati rad na terenu. To praktično znači da će na terenima biti stalno prisutno minimum 12 (dvanaest) obeleženih vozila, sa 24 obučena operativaca. Svi operativci poseduju identifikacione kartice sa slikom, pečatom, brojem i vidnim logom firme. Na terenu će biti postavljeni i plakati sa svim potrebnim obaveštenjima.

Akcija sistematske deratizacije na teritoriji grada Pančeva, uz predviđen broj stručnih ekipa, trebalo bi da traje oko 30 radnih dana u zavisnosti od vremenskih prilika i stanja brojnosti glodara na terenu.

Planirano je da se sa akcijom završi do 15. novembra. U zavisnosti od toka akcije moguće su sitnije korekcije.

Raspored deratizacije u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva:

1 Grad Pančevo 13.10. do 25.10.2021.
2 Glogonj 25.10. do 26.10.2021.
3 Jabuka 26.10. do 28.10.2021.
4 Kačarevo 29.10. do 01.11.2021.
5 Banatsko Novo Selo 02.11. do 05.11.2021.
6 Dolovo 06.11. do 08.11.2021.
7 Banatski Brestovac 09.11. do 10.11.2021.
8 Omoljica 11.11. do 12.11.2021.
9 Starčevo 13.11. do 15.11.2021.