DruštvoNaslovna

Javni poziv za kupovinu kuća sa okućnicom namenjen prodavcima 13 kuća sa teritorije Grada Pančeva

Milenko Čučković, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, rekao je da je raspisan Javni poziv za kupovinu kuća sa okućnicom namenjen prodavcima 13 kuća sa teritorije grada Pančeva.

Na osnovu Ugovora o donaciji za realizaciju projekta „ODSKOČNA DASKA – Podrška stanovanju i aktivnoj socijalnoj inkluziji osetljivih grupa“, koji se finansira iz programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ (EU SHAI) i sufinansira iz budžeta Grada Pančeva, raspisuje se Javni poziv za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika paketa donatorske pomoći. Javni poziv je otvoren od 12.10.2021. godine do 12.11.2021. godine. Pravo učešća na Javnom pozivu ima vlasnik nepokretnosti odnosno kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji grada Pančeva (sva naseljena mesta na teritoriji grada Pančeva) i koju vlasnik želi da proda. Kuća može biti u vlasništvu i više lice – u tom slučaju prilaže se punomoć svih drugih suvlasnika. Vrednost kuće sa okućnicom ne može prelaziti iznos od 14.297 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, prema pravilima donatora. Izuzetno, vrednost objekta može biti maksimalno 15.937 EUR, ako na predmetnoj kući nije potrebno izvršiti manje radove kako bi postala odmah useljiva i pogodna za stanovanje, kaže Milenko Čučković.

 

 

Pravilnik, Javni poziv, obrazac prijave sa pratećim izjavama i punomoć dostupni su na oglasnim tablama Grada Pančeva i Centra na socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada Pančeva (http://www.pancevo.rs/projekat-odskocna-daska/).