DruštvoNaslovna

Plandište: Postavljanje zaštitnih ograda u zonama škola i vrtića

Na teritoriji Opštine Plandište intenzivno se sprovode radovi na postavljanju zaštitnih ograda u blizini škola i vrtića sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, kao i zamena i sanacija dotrajalih odbojnih ograda na krivinama i kolskim prelazima.

Ukupna vrednost realizacije ovog projekta iznosi 870.000,00 dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta lokalne samouprave.

Savet za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište kontinuirano tokom cele godine radi na realizaciji projekata koji se tiču povećanja opšte bezbednosti saobraćaja. U skladu sa Zakonom i Programom unapređenja bezbednosti saobraćaja, sredstva od naplate novčanih kazni neophodno je iskoristiti za unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja u lokalnoj samoupravi.

Trenutno se izvode radovi na postavljanju zaštitne ograde kod vrtića Srećno detinjstvo u Plandištu, ukupne dužine 32 m, a nakon toga nastavlja se sa postavljanjem odbojnih ograda na delovima lokalnih saobraćajnica u Velikom Gaju, Miletićevu, Dužinama i Markovićevu, obzirom da su stare ograde tokom vremena vidno oštećene i predstavljaju opasnost za sve učesnike u saobraćaju. U narednom periodu nastavićemo sa realizacijom usvojenog Programa i truditi se da kroz projekte edukacije proširimo svest građana o neophodnosti poštovanja saobraćajnih pravila, naročito u zonama škola, izjavio je predsednik Opštine Plandište, Jovan Repac.